Ambitiesessie Zorgzame Buurt

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Zo luidt het uitgangspunt in het woonzorgprogramma. Het aantal ouderen neemt de komende drie decennia sterk toe en gaat gepaard met een afname van het aantal werkenden in de zorg. Hoe creëer je in de leefomgeving van ouderen mogelijkheden voor samenredzaamheid?

Het voormalig verpleeghuis De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen staat al twaalf jaar ‘leeg’. In samenwerking met De Kernen, zorggroep Maas & Waal en gemeente West Maas en Waal zijn De Plekkenmakers het proces gestart om de herontwikkeling van het pand en omliggend terrein uit te bouwen tot een zorgzame buurt. Vanuit een gezamenlijke en gedragen visie en aanpak.

In een Ambitiesessie droomden we over een gezonde buurt met een gemengde samenstelling en voldoende sterke schouders. Een buurt waar mensen meer bewegen, elkaar ontmoeten, zelfstandig naar voorzieningen kunnen en activiteiten ondernemen. Maar ook naar elkaar omzien en voor elkaar (kunnen) zorgen. Waar je niet alleen voor kiest vanwege een (toekomstige) zorgbehoefte, maar juist vanwege de sociale meerwaarde die het brengt.

Met eensgezindheid en enthousiasme gaan we het vervolgproces tegemoet.

PM post LI Zorgzame Buurt9

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734