Ambitiesessie Zorgzame Buurt

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Zo luidt het uitgangspunt in het woonzorgprogramma. Het aantal ouderen neemt de komende drie decennia sterk toe en gaat gepaard met een afname van het aantal werkenden in de zorg. Hoe creëer je in de leefomgeving van ouderen mogelijkheden voor samenredzaamheid?

Het voormalig verpleeghuis De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen staat al twaalf jaar ‘leeg’. In samenwerking met De Kernen, zorggroep Maas & Waal en gemeente West Maas en Waal zijn De Plekkenmakers het proces gestart om de herontwikkeling van het pand en omliggend terrein uit te bouwen tot een zorgzame buurt. Vanuit een gezamenlijke en gedragen visie en aanpak.

In een Ambitiesessie droomden we over een gezonde buurt met een gemengde samenstelling en voldoende sterke schouders. Een buurt waar mensen meer bewegen, elkaar ontmoeten, zelfstandig naar voorzieningen kunnen en activiteiten ondernemen. Maar ook naar elkaar omzien en voor elkaar (kunnen) zorgen. Waar je niet alleen voor kiest vanwege een (toekomstige) zorgbehoefte, maar juist vanwege de sociale meerwaarde die het brengt.

Met eensgezindheid en enthousiasme gaan we het vervolgproces tegemoet.

PM post LI Zorgzame Buurt9

Recente berichten

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

Koffiedrinken op het terras of gezellig uit eten kunnen gaan, hoort bij een aantrekkelijke en veilige stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat.Voor ieder van de 14 deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien.

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

De Binnenstad? Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in het nieuwe centrum van Oss OSS - Als straks het Warenhuis de huiskamer van het Osse centrum wordt, welke rol is er dan nog weggelegd voor De Binnenstad? Dit buurthuis leidt al decennia een relatief anoniem bestaan...

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Wat een jaar! 2023 was een succesvol & co-creatief Plekkenmakers jaar! We kijken op een zonnige oudejaarsdag terug op een plezierige tijd van groei met nieuwe relaties en collega’s, leuke trainingen en mooie gesprekken. Het jaar waarin we AI-tool Chat-GPT verkenden, voor ons het woord van 2023. Maar ook het jaar van wederom waardevolle projecten door heel het land.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734