Co-creatie

Dromenlander schets: van droom naar idee naar werkelijkheid

‘Dromen worden ideeën, ideeën worden plannen en plannen worden werkelijkheid’

Zoek je ideeën, initiatieven of investeerders voor de herontwikkeling van een werf, bunkercomplex of publiek gebouw? Wil je draagvlak creëren voor een ruimtelijk plan of in kaart brengen wat er leeft bij bewoners en ondernemers? Welkom bij Dromenlab!

‘Sluit je ogen en laat je fantasie werken’

Dromenlab is de leukste participatiemethode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een beproefd pop-upconcept dat in het hele land wordt ingezet voor overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers en potentiële gebruikers.

Dromenlab is creatief, professioneel, onderscheidend en uitnodigend. We strijken met ons lab neer op een centrale plek en zorgen met reuring en publiciteit voor een groot bereik en actieve participatie. Mensen lopen in en uit om inspiratie op te doen, ideeën te spuien en wensen of grieven te delen. Er zijn creatieve workshops en inspiratiesessies voor genodigden, we trekken op met lokale partijen en gaan in onze witte laboratoriumjassen de straat op om dromen te vangen. Het resultaat van een Dromenlab is een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig houvast in de vorm van een dromenboek.

 

Droomplanboom
Dromenboeken als resultaat van het Dromenlab

Dromenboek

Een dromenboek koppelt in woord en beeld terug wat concrete kansen, ideeën en dromen zijn. Samen met aanbevelingen, conclusies en concrete handvatten `hoe nu verder’ (denk aan concept, haalbaarheidsanalyse, visiedocument, plekkenplan, positionering of een nieuwe naam) geeft dit voeding en houvast aan ontwikkeling en realisatie.

Wil je ook een Dromenlab organiseren? De Plekkenmakers helpen je met communicatie (vooraf), organisatie, begeleiding en participatie.

 

Hoe nu verder?

Een dromenboek is een praktisch en handzaam kompas om een proces van herbestemming of transformatie op gang te brengen. Maar hoe smeed je een eenheid van alle verzamelde ideeën en kansen? Hoe pak je door richting een concreet plan? En hoe krijg je dit ontwerp van de tekentafel? Afgestemd op de hulpvraag, nemen De Plekkenmakers met plezier het voortouw in alle vervolgstappen, óók in de realisatiefase.

De ervaring leert dat er na een Dromenlab veelal behoefte is aan een visionair plan. Wij vertalen de opgehaalde informatie naar een onderscheidend en onderbouwd architectonisch (schets)ontwerp. Een masterplan dat identiteit koppelt aan visie en doelstellingen en beeldend laat zien hoe het in detail gaat worden. Samengevat in een brandbook een overtuigend medium om stakeholders en financiering aan te trekken. De(ze) laatste stap van brandmaking is een inspirerend proces over concept, vorm, kleur en ruimte.

Dromenlab heeft een groot bereik doordat het Dromenlab ook dromen vangt van mensen op straat
Dromenlab De Wetering
Dromenlab Schiekwartier
Benieuwd naar een Dromenboek? Bekijk ze via een Dromenlab.