Online & Offline co-creatie en participatie

online en offline aanpak

‘Online én offline laten wij energie loskomen​’

Samen bedenken en samendoen. Zoek je een professionele én leuke participatiemethode waarbij online en offline soepel samengaan? Een efficiënte en tegelijk betrokken aanpak om groepen mensen te betrekken bij de ontwikkeling van een (ruimtelijk) plan? Wil je bewoners en ondernemers samen laten bouwen aan de toekomst van hun dorp of stad? Of ideeën vinden en verfijnen in een creatieve groepssessie? De Plekkenmakers helpen je met communiceren, organiseren en online faciliteren.

Online en offline aanpak

Online samenwerken vraagt een andere manier van organiseren dan je offline gewend bent. Wij nemen ‘samen bedenken, samenbrengen en samendoen’ als uitgangspunt voor een inspirerende werkwijze en een creatief proces.

Wij verrassen je met een niet-standaard aanpak die past bij jouw specifieke vraag en ambities. De juiste creatieve werkvorm vullen we samen in, waarbij wij zorgen voor een afgewogen mix van online en offline tools en kanalen. We maken een praktisch draaiboek en faciliteren en arrangeren 

een uniek live verslag in woord en beeld. Onze persoonlijke benadering werkt aanstekelijk en schept verbeeldingskracht, actie en verbinding tussen iedereen die meedoet. Online en offline!

Een participatieproces vraagt om maatwerk en flexibiliteit. De doelstelling, het communicatieniveau en de mate van participatie verschillen per procesfase. Als procesbegeleiders kijken wij per stap en onderwerp welke wijze van aanpak het meest effectief is. Bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten sturen we bij waar nodig, in overleg met de opdrachtgevers.

Stappenplan voor co-creatie en participatie

De Plekkenmakers online en offline aanpak

Online en offline projecten

 

Online Qandr tool

Co-creatie in coronatijd

Middels een webinar (online seminar) faciliteerden wij een creatieve doelgroepsessie met gemeenten, ontwikkelaars en creatieve bureaus. Co-creatie in coronatijd, hoe doe je dat? Hoe bepaal je een passende participatieaanpak bij jouw doelgroep?

Deelnemers: 100
Type bijeenkomst: webinar
Doel: co-creatie
Tools: Qandr, Clickmeeting

Gastvrije en veilige 1,5 meter centrumbeleving
Centrumplan Nunspeet

Begin april ontvingen we een verzoek van de gemeente Nunspeet om samen met winkeliers en horecaondernemers een centrumbeleving te creëren die zowel veilig als gastvrij voelt. In drie online werksessies met ondernemers in de branches horeca, retail, recreatie en toerisme verzamelden we kansen en ideeën die we met vier thematische maakteams omzetten naar acties op de korte en de lange termijn. Acties om de inrichting van de buitenruimte te verbeteren, evenals het aanbod, de communicatie, marketing en promotie. Een nieuw beeldmerk, eenduidige en herkenbare communicatiemiddelen en 1,5 meter inrichtingstools zijn enkele uitkomsten. Het resultaat is een centrumbeleving die het DNA en de positionering van ‘Nunspeet versterkt: `Vier seizoenen uit de kunst’.

Deelnemers: 100+
Type bijeenkomst: webinar, videogesprek, offline op 1,5m
Doel: co-creatie
Tools: Miro, enquête, Zoom, offline communicatie

Online Miro tool
Online enquete tool

Toekomstvisie SWWB

Voor het samenwerkingsverband waterbeheer West-Brabant faciliteerden we een proces richting een gedeelde toekomstvisie. Binnen het SWWB werken overheden, waterleidingbedrijven en het waterschap samen aan de verbetering van de organisatie van het waterbeheer in midden-, en west Brabant. In mei werkten de deelnemers in verschillende online en offline sessies aan een gezamenlijke stip op de horizon en evalueerden zij de samenwerking.

Deelnemers: 30
Doel: co-creatie
Type bijeenkomst: webinar, videogesprek, groepsopdracht online
Tools: enquête, Miro, Zoom

PROVADA LIVE 2020
5 november bij Studio Vastgoedmarkt

Op het online programma van PROVADA LIVE 2020 staat donderdag 5 november een inspirerende studiosessie van 60 minuten met De Plekkenmakers. Een interessante mogelijkheid voor vastgoedprofessionals om in korte tijd kennis te maken met een fundamenteel andere kijk op vastgoed.

Inspiratiesessie: ‘Van m2 naar sterk verhaal’
Deelnemers: Bezoekers PROVADA LIVE
Tijdstip: van 11.00 tot 12.00 uur
Type bijeenkomst: Virtueel event studio 3
Tools: Interview, Poll, Miro, Studio

Blauwe Plek ontwikkelen

Co-creatieve visie- en conceptontwikkeling

Centraal in onze aanpak staan participatie en co-creatie. Onze online & offline werkmethodes zijn origineel en leuk voor iedereen. Maar vergis je niet. Het fundament van onze werkwijze staat als een huis.

Wil je met mensen uit verschillende groepen of organisaties goed georganiseerd een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk aanpakken? Onze multidisciplinaire participatiemethode Dromenlab begeleidt complexe opgaven op het gebied van ontwikkeling en herbestemming.

Dromenlab by de Plekkenmakers
Studio De Plekkenmakers
Bekijk onze co-creatieve projecten