Online & Offline co-creatie en participatie

online en offline aanpak

‘Online én offline laten wij energie loskomen​’

Samen bedenken en samendoen. Zoek je een professionele én leuke participatiemethode waarbij online en offline soepel samengaan? Een efficiënte en tegelijk betrokken aanpak om groepen mensen te betrekken bij de ontwikkeling van een (ruimtelijk) plan? Wil je bewoners en ondernemers samen laten bouwen aan de toekomst van hun dorp of stad? Of ideeën vinden en verfijnen in een creatieve groepssessie ? De Plekkenmakers helpen je met communiceren (vooraf), organiseren en online faciliteren.

Online en offline aanpak

Online samenwerken vraagt een andere manier van organiseren dan je offline gewend bent. Wij nemen ‘samen bedenken, samenbrengen en samendoen’ als uitgangspunt voor een inspirerende werkwijze en een creatief proces.

Wij verrassen je met een niet-standaard aanpak die past bij jouw specifieke vraag en ambities. De juiste creatieve werkvorm vullen we samen in, waarbij wij zorgen voor een afgewogen mix van online en offline tools en kanalen. We maken een praktisch draaiboek en faciliteren en arrangeren een uniek live verslag in woord en beeld. 

We maken een praktisch draaiboek en faciliteren en arrangeren een uniek live verslag in woord en beeld. Onze persoonlijke benadering werkt aanstekelijk en schept verbeeldingskracht, actie en verbinding tussen iedereen die meedoet. Online en offline!

Een participatieproces vraagt om maatwerk en flexibiliteit. De doelstelling, het communicatieniveau en de mate van participatie verschillen per procesfase. Als procesbegeleiders kijken wij per stap en onderwerp welke wijze van aanpak het meest effectief is. Bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten sturen we bij waar nodig, in overleg met de opdrachtgevers.

Stappenplan voor co-creatie en participatie

De Plekkenmakers online en offline aanpak

Online en offline projecten

 

Online Qandr tool

Webinar:

Co-creatie in coronatijd

Middels een webinar (online seminar) faciliteerden wij een creatieve doelgroepsessie met gemeenten, ontwikkelaars en creatieve bureaus. Co-creatie in coronatijd, hoe doe je dat? Hoe bepaal je een passende participatieaanpak bij jouw doelgroep?

Deelnemers: 100
Type bijeenkomst: webinar
Doel: co-creatie
Tools: Qandr, Clickmeeting

Lopend project:
Centrumbeleving Nunspeet op 1,5 meter

De gemeente Nunspeet heeft in 2019 samen met ondernemers uit recreatie en toerisme de koers ‘Nunspeet: Vier Seizoenen Uit de Kunst’ ontwikkeld. Hieruit blijkt wat Nunspeet een krachtige toeristische aantrekkelijke gemeente maakt, waarop Nunspeet zich kan onderscheiden, voor welke doelgroepen ze dit doet en wat er moet gebeuren om dit te realiseren.

De huidige coronacrisis heeft een onmiddellijke en mogelijk structurele impact op de wijze waarop horeca, leisure, recreatie en toerisme beleefd kunnen en georganiseerd moeten worden. In drie interactieve online werksessies betrekken we een groep van 20 ondernemers. Het doel is de kansen en mogelijkheden voor de verbetering van de 1,5 meter centrumbeleving te verzamelen, verwerken in een aanpak en samen omzetten naar acties en concrete plannen voor het restant van 2020.

Deelnemers: 100+
Type bijeenkomst: webinar, videogesprek, offline op 1,5m
Doel: co-creatie
Tools: Miro, enquête, Zoom, offline communicatie

Online Miro tool
Online enquete tool

Lopend project:
Visieontwikkeling Waterbeheer Brabant

Voor een Brabants samenwerkingsverband betrokken bij waterbeheer organiseren en begeleiden we een proces richting een gedeelde toekomstvisie. De oorspronkelijke sessie van een dag hebben we opgeknipt in meerdere dagen. In mei werken de deelnemers in verschillende online en offline sessies aan een gezamenlijke stip op de horizon en evalueren zij de samenwerking.

Deelnemers: 30
Doel: co-creatie
Type bijeenkomst: webinar, videogesprek, groepsopdracht online
Tools: enquête, Miro, Zoom

Lopend project:
Doelgroepensessie

In het kader van de conceptontwikkeling van een monument deden we eerder al historisch onderzoek en een DNA-sessie. Nu bereiden we een online sessie voor om doelgroepen in kaart te brengen en conceptuele scenario’s te toetsen.

Deelnemers: 30
Doel: co-creatie
Type bijeenkomst: webinar, Interviews online
Tools: enquête, Miro, Zoom

Online zoom sessie

Co-creatieve visie- en conceptontwikkeling

Centraal in onze aanpak staan participatie en co-creatie. Onze online & offline werkmethodes zijn origineel en leuk voor iedereen. Maar vergis je niet. Het fundament van onze werkwijze staat als een huis.

Wil je met mensen uit verschillende groepen of organisaties goed georganiseerd een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk aanpakken? Onze multidisciplinaire participatiemethode Dromenlab begeleidt complexe opgaven op het gebied van ontwikkeling en herbestemming.

Dromenlab by de Plekkenmakers
Dromenlab De Wetering
Dromenlab Schiekwartier
Benieuwd naar een Dromenboek? Bekijk ze via een Dromenlab.