De Plekkenmakers: van m2 naar sterk verhaal


Concept | Co-creatie | Architectuur

Participatie | Gebiedsontwikkeling

Positionering | Ruimtelijk Ontwerp

Hospitality concepting | Strategie

Placemaking | Herbestemming

De Plekkenmakers doen in visie- en conceptontwikkeling van gebouwen en gebieden. Dit doen we niet alleen. Afgestemd op elk ruimtelijk vraagstuk werken we voor én samen met plaatselijke overheden, ontwikkelaars, architecten, bewoners, ondernemers en toekomstige eindgebruikers.
Wij inspireren, stimuleren, faciliteren, ontwerpen en begeleiden. Centraal in onze aanpak staan participatie en co-creatie. Onze online & offline werkmethodes zijn origineel en leuk voor iedereen. Maar vergis je niet. Het fundament van onze werkwijze staat als een huis.

dromenexpeditie conceptontwikkeling

Onze plekken…