droom-ambitie-kennis

Wat kunnen we leren van vroeger voor de uitdagingen van vandaag en morgen?

Eline visual

Samen bedenken, Samenbrengen en Samendoen. Het motto van De Plekkenmakers staat voor creativiteit, verbinding en verbetering. Met een multidisciplinair team pakken wij ruimtelijke of maatschappelijke vraagstukken aan. In een reeks van vijf blogs laat telkens een andere Plekkenmaker zijn of haar licht schijnen op deze uitdagende tijd.

Wie: Eline Amsing

Achtergrond: geschiedenis en archeologie; specialisatie erfgoed en monumenten

Doet aan: conceptontwikkeling en transformatie van erfgoed en monumenten

 

Vroeger, vandaag en verder

 

Over Shakespeare, Picasso en Senseo

De geschiedenis laat zien dat mensen in tijden van crisis tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen komen. De Spaanse griep van 100 jaar geleden heeft bijvoorbeeld een enorme impuls gegeven aan de sociale woningbouw, het besef van hygiëne en de medische wetenschap. Tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig liet het aantal uitgegeven patenten een duidelijke piek zien aan innovatieve activiteiten. Dit werd het meest technologisch vooruitstrevende decennium van de twintigste eeuw. Vergeet ook niet de jaren tachtig, toen ondanks de politieke en economische wereldcrisis er talrijke innovatieve ontwikkelingen waren, zoals van analoog naar digitaal werken.

Mensen weten hun angsten, boosheid of verslagenheid om te zetten in creativiteit. Zo schreef Shakespeare maar liefst 154 sonnetten toen het theater in London in quarantaine moest tijdens een grote pestgolf rond 1600. Picasso schilderde Guernica, de ‘Nachtwacht van de twintigste eeuw’, als aanklacht tegen het fascisme tijdens de Spaanse Burgeroorlog in 1937. En de hit ‘Where Is The Love’ van The Black Eyed Peas was een uiting van ongeloof in reactie op 9/11 en laat zien hoe muziek het onmiskenbare vermogen heeft om samen te herstellen.

 

“Verbindingen leggen tussen dat wat gezamenlijk is, leidt tot creativiteit en dingen samen doen”

 

We kunnen inspiratie putten uit het verleden om ook de hedendaagse uitdagingen te tackelen en de toekomst tegemoet te treden. Gezamenlijke ambities en doelen brengen mensen met verschillende perspectieven en uiteenlopende belangen nader tot elkaar. Verbindingen leggen tussen dat wat gezamenlijk is, elkaar aanvult of versterkt leidt tot creativiteit en dingen samen doen.

De kunst van het samenwerken

Hoe ga je nou van isolatie naar co-creatie? Samenwerken is essentieel om het creatieve proces op gang te helpen dat kan leiden tot innovatie. Voorbeelden van bijzondere samenwerkingen die innovatieve oplossingen voortbrachten voor een probleem of behoefte zijn Douwe Egberts en Philips met Senseo en Daan Roosegaarde en Heijmans met een combinatie van verlichting en wegmarkering. Zij gingen niet op zoek naar een beter vorm van het bekende, maar zij kwamen tot een alternatief dat nog niet bestond door nieuwe combinaties te maken.

Wie denkt in kansen, proactief optreedt en zoekt naar nieuwe combinaties kan innoveren. Welke innovaties en verrassende samenwerkingen zullen in deze crisis ontstaan? We zagen al een prachtig voorbeeld van vindingrijkheid in Italië. Een arts, een 3D-print bedrijfje en sportzaak Decathlon hebben samen een manier gevonden om duikmaskers te transformeren tot ademhalingsapparaten voor ziekenhuizen. Ook zien we hotellerie en zorg samen optrekken. Zo wordt een Van de Valk Hotel in Zuid-Limburg omgevormd tot een coronacentrum met een ‘thuiszorghotel’.

 

“Door te beginnen met het DNA van de plek gebruik je de historie als fundament voor een nieuw verhaal”

 

Verbindingen zoeken is ook een thema bij de transformatie van monumenten. Door oud te mixen met nieuw ontstaan verrassende combinaties, zoals bij het Louvre in Parijs en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Zelf was ik onlangs met een opdrachtgever in gesprek over een fort. Ook hier werd gezocht naar originele verbindingen en gezamenlijke ambities. Door te beginnen met het DNA van de plek gebruik je de historie als fundament voor een nieuw verhaal. Lees ook de whitepaper die wij hierover schreven met het Restauratiefonds.

Doe je mee?

Heb jij als ontwikkelaar of ondernemer hulp (op afstand) nodig bij een simpele of complexe ruimtelijke (monumentale) uitdaging? Of als gemeente bij een maatschappelijke uitdaging, een project of vraag waarbij co-creatie of participatie belangrijk zijn? Laat het ons weten!

Reageren? eline@deplekkenmakers.nl

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734