Van ‘op de rem voor het participatie-spook’ naar ‘doorschakelen met de co-creatie-pook’!

juli 2019Artikels

Gebiedsontwikkeling. Het woord zegt het al. Een fysieke ingreep zorgt ervoor dat een gebied beter wordt. Nu bestaat een gebied vaak niet alleen uit grond of vastgoed. Er wonen en werken mensen. Er rijden auto’s en fietsers. Of er spelen kinderen. Bij gebiedsontwikkeling denken we traditioneel aan rekenen en tekenen. Met de komst van de omgevingswet gaat dit veranderen. De invloed van de mens op z’n omgeving wordt aanzienlijk groter. Geen plan zonder inbreng. Geen vergunning zonder draagvlak.

 

‘Je hebt elkaar nodig om iets van de grond te krijgen’

 

Ontwikkelaars zijn ‘van huis uit’ niet gewend de omgeving vooraf te betrekken bij planvorming.
Als er al hulp wordt ingeschakeld, dan betreft het concrete zaken als duurzaamheid, rendering van mooie plaatjes of techniek en constructie. Voor wat betreft de omgevingswet lijken de inspanningen eerder gericht op het buiten de deur houden van ‘het participatiespook’. Henk is ook ontwikkelaar en licht toe: ‘We zijn gewend onze kaarten zolang mogelijk tegen de borst te houden. Je proeft al snel: Wie is hier nu de professional en wie steekt zijn nek uit? Mensen laten meepraten werkt dan alleen maar complicerend en vertragend en is daarmee risicoverhogend.’ Hij glimlacht. ‘En risico lopen, daar zijn we niet zo van.’

De realiteit is echter dat gebiedsontwikkeling steeds complexer wordt. Henk: ‘Plek is schaars, je hebt te maken met een veelheid aan belangen en regels. Maar ook met mondige en kundige burgers die initiatief tonen. En het belang van die burger krijgt in politiek en wetgeving een steeds prominentere plek.’ Om dit alles in goede banen te leiden wordt wetgeving nu gebundeld. Omgevingswet, participatie en co-creatie zijn dus niet voor niets trending thema’s op platforms zoals gebiedsontwikkeling.nu. Henk is er duidelijk over: ‘Ontwikkelaars die nu niet schakelen zijn yesterday’s news.’

 

‘Naar de vijfde versnelling met de co- creatiepook’

 

Co-creatie dus. Maar hoe doe je dat? Hoe stap je af van die traditionele projectgeörienteerde aanpak? En hoe organiseer je van onderaf een dynamisch proces dat vlot resulteert in iets concreets? Voor Henk is dit inmiddels duidelijk. Een oriënterend gesprek met de Plekkenmakers werd dusdanig gewaardeerd dat de directie direct besloot opvolging te geven onze adviezen. Henk: ‘Tijdens een vervolgbijeenkomst met ons team maakten we een selectie van projecten die we wilden realiseren. Vrijwel overal bleek iets rondom participatie opgenomen. We vroegen de Plekkenmakers vervolgens een procesaanpak uit te werken. Het onderdeel Dromenlab® hebben
we op één plek aangeboden en getest. Daarmee hebben we het project binnengehaald én ervaren dat het werkt.’ Henk pakt trots een document van zijn bureau. Samen bladeren we nog eens door het Brandbook dat we samenstelden voor dit project van gebiedsontwikkeling.

 

Ontwikkel jezelf, ontwikkel je business!

 

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor het werk van ontwikkelaars. Henk onderkende dit en schakelde hulp in. Zijn mensen hebben aan den lijve ondervonden hoe het is om op te trekken met belanghebbenden. En brengen dit nu zelf in de praktijk. Herken jij jezelf of jouw organisatie in Henk z’n verhaal? Geloof jij ook dat een resultaat duurzamer wordt wanneer je alle betrokkenen meeneemt in het ontwikkelproces? De Plekkenmakers helpen je met inspirerende methodes je business te ontwikkelen binnen dit onontgonnen gebied. Samen maken we plekken beter!

Glenn van der Vleuten
Social innovator | Procesmanager | Bruggenbouwer

 

cocreatie strip

0 reacties