Werkhoven op de kaart

Samen werken aan een veilig, leefbaar, bewust Werkhoven2040

Initiatiefgroep leefbaar & veilig Werkhoven heeft het college B&W van Gemeente Bunnik een toelichting gegeven over een mogelijke procesaanpak voor een integrale dorpsvisie in de vorm van een Dromenwolk, dat tot stand is gekomen i.s.m. De Plekkenmakers.

De wens is een toekomstvisie te ontwikkelen, waarbij alle betrokkenen van meet af aan betrokken zijn en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de krachten en talenten van het dorp. De presentatie, de dromenwolk en vooral de betrokken inwoners geeft het college inspiratie om hier samen invulling aan te geven.

Ook de nieuwe wethouders dragen met veel energie Werkhoven een warm hart toe. Een gedragen en verbindende toekomstvisie is nodig om richting te geven aan een uitvoeringsplan dat Werkhoven nu en op termijn aantrekkelijk en leefbaar houdt.

Lees meer via Bunniksnieuws

PM post LI Werhoven

Recente berichten

Katendrecht | Samen verder bouwen aan de Kaap!

Katendrecht | Samen verder bouwen aan de Kaap!

De komst van de Erasmusbrug eind jaren 90 was een aanjager voor bouwen op Rotterdam Zuid. Eerst op de Kop, straks in de Rijnhaven en nu verder op Katendrecht. Gemeente Rotterdam en De Plekkenmakers organiseerden een tweedaagse InformatieLab op Katendrecht als start van een reeks gesprekken met de wijk.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734