PROVADA

Rendabel vastgoed moet ook meer geluk betekenen

Als ontwikkelaars op grote schaal woningen bij kantoren ontwikkelen, verandert dat niet alleen de stad maar ook de mens. Mooi als dat meer rendement oplevert, maar rendement in de vorm van meer geluk is even belangrijk.

De Plekkenmakers haalden met hun stelling van de dag op 5 juni de zachte kant in de doorgaans zakelijke vastgoedprofessionals naar boven. Die luidde als volgt: Kantoren zijn alleen rendabel met toevoeging van woningen. Opvallend veel van de ruim 200 respondenten gaf aan dat rendabel niet alleen financieel gewin moet betekenen. Een project moet ook meerwaarde in geluk opleveren, gaven veel Provada-gangers aan.

De Plekkenmakers onderzoeken de stelling van de dag

De Plekkenmakers onderzoeken de stelling van de dag

Amstel III

De stelling zelf gaf weinig aanleiding tot verhitte discussies. Bijna iedereen was het ermee eens dat extra woningen niet slecht zijn voor het rendement, maar niet per se noodzakelijk zijn daarvoor. Woningen zijn vooral een zegen voor monofunctionele gebieden. Die zijn nu niet duurzaam zijn, want na vijven zijn de gebouwen en straten leeg. Met de toevoeging van woningen en voorzieningen ontstaat veiligheid. Maar het is moeilijk voor te stellen dat het troosteloze bedrijvengebied Amstel III straks een bruisende plek is om je hele leven door te brengen, poneerde iemand.

Mobiliteitsproblemen

Met de toenemende urbanisatie en de druk op het verkeersnet is het echter cruciaal dat werken, wonen, winkelen, recreëren en ontmoeten bij elkaar komen, gaven andere geïnterviewden aan. Minder files, minder vervuiling en mobiliteitsproblemen die worden opgelost. En een beter rendement voor marktpartijen, als ze tenminste op de juiste plekken ontwikkelen, zoals goed ontsloten ov-locaties.

Online alles al gemixt

De Plekkenmakers constateerden dat mensen zich sowieso moeilijk een voorstelling kunnen maken van een ander soort inrichting van hun stad en leven. ‘Ook als mens moeten we een brainswitch maken. Nu zijn we gewend met de auto naar kantoor te rijden en terug en lang in de file te staan. Online mixen we alles al constant, maar in fysieke wereld is alles nog heel analoog; een aparte fabriek, een apart kantoor en winkelcentrum. De geïnterviewden signalaren dat we alles dichter bij elkaar moeten brengen, vermengen en optimaliseren’, aldus plekkenmaker Glenn van der Vleuten.

‘Willen we naar dat optimum, dan moeten we uit onze gewoontes breken. Nu zitten we ons eigen geluk in de weg omdat we gewoontedieren zijn’, filosofeert Michel Kolenbrander erop los. ‘Door nieuwe manieren van wonen en werken ontstaan niet alleen nieuwe gebieden maar wellicht ook een nieuwe mens.’

Gepubliceerd door Martijn van Leeuwen

Publicaties

Dit artikel is onder andere gepubliceerd in:

 

Recente berichten

Meedenken over je woning, woongebouw en woonomgeving!

Meedenken over je woning, woongebouw en woonomgeving!

Vidomes wil graag de 308 woningen van de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer en de omgeving daaromheen prettiger maken. Uit hun woononderzoek blijkt dat bewoners het onderling contact missen en dat veiligheid een belangrijk onderwerp is. De Plekkenmakers haalden op wat er leeft en speelt rondom de flat en welke dromen, ideeën en wensen bewoners voor de Van Leeuwenhoeklaan hebben.

Terugblik op het Congres Thuis in de wijk in Den Bosch!

Terugblik op het Congres Thuis in de wijk in Den Bosch!

De Plekkenmakers stonden op het Kennisplein van het congres om samen na te denken over mogelijke veranderingen, nieuwe woonzorgvormen en samenwerkingen tussen partijen in buurten. Hier maakten wij in onze ‘kas voor de toekomst’ visualisaties gedurende het congres en verzamelden we eyeopeners om nieuwe ideeën tot bloei te laten komen.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734