Co-creatie

De Plekkenmakers doen in visie- & conceptontwikkeling in de transformatie van gebieden en gebouwen. Centraal is onze aanpak zijn co-creatie en participatie.
Dromenlab is de leukste participatiemethode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een beproefd pop-up concept dat in het hele land wordt ingezet voor overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers en potentiële gebruikers. Hieronder volgt een selectie van onze projecten.

Visieontwikkeling de Hoornes

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbetering van wonen, verkeer, voorzieningen en zorg en wil graag in samenhang mét bewoners en belanghebbenden werk maken van de Hoornes.

Lees meer

Transformatiecongres Rotterdam

Voor de Gemeente Rotterdam en Vakmedianet hebben de Plekkenmakers op donderdag 21 november j.l. voor de visualisaties van de presentaties en debatten gezorgd.

Lees meer

Visieontwikkeling Gerardusplein

Goed Wonen wil bij de herontwikkeling van de Sint Gerardus Majellakerk een visie ontwikkelen op het gebied rondom de locatie en de mensen uit de omgeving betrekken, vanwege de historie en toegevoegde waarde van de plek.

Lees meer

De ‘Gelukkige Gebouwen-Test’

Tijdens het 10-jarig bestaan van Juli Ontwerp faciliteerde De Plekkenmakers een sessie rondom de thema’s Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving.

Lees meer

MAAKlab Oosterhout-Dongen

Een mooi idee is niet hetzelfde als een haalbaar projectplan. In vervolg op het Dromenlab® organiseerden de Plekkenmakers in opdracht van gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie Noord-Brabant een MAAKlab. Gedurende een periode van zeven weken werden bewoners, ondernemers en gebruikers geholpen om zodoende het gebied tot een droomplek te maken.

Lees meer