Co-creatie

De Plekkenmakers doen in visie- & conceptontwikkeling in de transformatie van gebieden en gebouwen. Centraal is onze aanpak zijn co-creatie en participatie.
Dromenlab is de leukste participatiemethode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een beproefd pop-up concept dat in het hele land wordt ingezet voor overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers en potentiële gebruikers. Hieronder volgt een selectie van onze projecten.

Waterbeheer West-Brabant

Voor een Brabants samenwerkingsverband dat betrokken is bij waterbeheer organiseerden en begeleidden we een proces richting een gedeelde toekomstvisie.

Lees meer

Centrumplan Nunspeet

De huidige coronacrisis heeft een onmiddellijke en mogelijk structurele impact op de wijze waarop horeca, leisure, recreatie en toerisme beleefd kunnen en georganiseerd moeten worden. In drie interactieve online werksessies hebben we, samen met een groep van 20 ondernemers, de kansen en mogelijkheden voor de verbetering van de 1,5 meter centrumbeleving verzameld en verwerkt in een aanpak naar acties en concrete plannen voor het restant van 2020.

Lees meer

Masterplan ParkHaven010

De gemeenteraad heeft 30 januari het toetsingskader definitief vastgesteld voor ParkHaven010. Dit betekende groen licht voor het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek. Maandag 9 en dinsdag 10 maart presenteerde de ontwikkelcombinatie het masterplan en liet zien op welke punten het plan is aangepast en verbeterd.

Lees meer

Durven & Dromen ParkHaven010

De gemeente Rotterdam ziet kansen voor woningbouw op Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast, en wil dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. 

Lees meer

Dromenlab Nunspeet

Welke dromen zouden de Nunspeetse partners in toerisme hebben? Wat maakt Nunspeet écht uniek? Welke verhalen en ideeën kunnen Nunspeet nog beter op de kaart zetten?

Lees meer