Meld je aan voor het PlekEvent

Resultaat

Bekijk Dromenboek

 
I.s.m.

Winkelend Wervershoof
Gemeente Medemblik

Wervershoof droomt van meer dan winkelen alleen

Inwoners van Wervershoof hebben volop meegedacht over de toekomst van het winkelgebied. Dat is het succesvolle resultaat van een DromenLab dat Winkelend Wervershoof in december 2020 organiseerde in samenwerking met de gemeente en De Plekkenmakers. Doel was om te achterhalen hoe belanghebbenden denken over de ontwikkeling van het winkelgebied van Wervershoof. In één week zijn ruim 500 ideeën ingediend over winkeldiversiteit, terrassen, groen, spelen, wonen, werken, veiligheid en gezelligheid.

Winkelgebied Wervershoof

Dromenlab Wervershoof

In DromenLab Wervershoof stippelden ondernemers samen een richting uit waarin het winkelgebied van Wervershoof zich kan ontwikkelen en deelden inwoners hun dromen. Mensen konden hun persoonlijke droom delen via een online enquête, huis-aan-huis verspreide droomkaarten en in een creatieve online sessie. Het resultaat van DromenLab is een diversiteit aan inzichten, bruikbare ideeën en een stevig houvast in de vorm van een Dromenboek.

Alles over de ‘couleur locale’ van het winkelgebied, de sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en de dromen van Wervershovers, is te lezen in Dromenboek Wervershoof

Het hele dorp deed mee!

Wat naar voren komt is dat ondernemers en inwoners bovenal een winkelgebied willen zonder leegstand. In eerste instantie met een divers winkelaanbod, maar ook met andere functies die de aantrekkingskracht en de aanloop van mensen bevorderen. Voorbeelden zijn horeca met terras, spelen, wonen, werkplekken en maatschappelijke functies. Ook het herverdelen en centraliseren van winkels werd benoemd.

Winkelgebied Wervershoof
Dromenlab Wervershoof
Dromenlab Wervershoof
Winkelgebied Wervershoof

Dromenoogst

Er is vooral behoefte aan meer sfeer en gezelligheid in het winkelgebied. Een plek voor ontmoeting in het centrum van het dorp. Om de openbare ruimte te verlevendigen, willen Wervershovers meer groen en bankjes op het plein. Voor een veiligere verkeerssituatie wordt een parkeerverbod of andere parkeerregeling in de Dorpsstraat gewenst. Ideeën voor winkelcentrum De Molenhoek zijn moderniseren, sloop en nieuwbouw, maar ook het opsplitsen van units in kleinere (winkel)ruimten.

Dromenlab Wervershoof
Dromenlab Wervershoof
Dromenoogst Wervershoof
Winkelgebied Wervershoof
Winkelgebied Wervershoof

 Hoe nu verder?

 

Dromenlab Wervershoof is afgelopen. Wij bedanken iedereen voor hun actieve deelname! Wij verzamelden alle ideeën van ondernemers en bewoners en brachten dit samen tot één verhaal.

Wat is de ‘couleur locale’ van Wervershoof? Wat is het onderscheidend vermogen van het winkelgebied?

Dat lees je in het Dromenboek.

Van dinsdag 20 april tot en met donderdag 20 mei is er voor iedereen een expositie met de resultaten van DromenLab Wervershoof in de passage van winkelcentrum Molenhoek.

In een volgende fase stelt de gemeente een beknopte toekomstvisie op met actiepunten om van het winkelgebied een aantrekkelijke plek te maken. Voor de uitvoering wordt een kwartiermaker aangesteld.

 

Expositie DromenLab Wervershoof