Meld je aan voor het PlekEvent op 28 januari!

Winkelgebied Wervershoof

Transformatie winkelcentrum Wervershoof

Wervershoof droomt van meer dan winkelen alleen
Hoe vergroten we de aantrekkingskracht en de ‘couleur locale’ van het centrumgebied? Welke wensen en behoeften heb je? Hoe maken we een fijne plek van en voor mensen uit het dorp? De ondernemers van Winkelend Wervershoof en de gemeente Medemblik willen graag van bewoners en belanghebbenden weten hoe zij het winkelgebied van Wervershoof in de toekomst voor zich zien.

Dromenlab Wervershoof

In DromenLab Wervershoof stippelden ondernemers samen een richting uit waarin het winkelgebied van Wervershoof zich kan ontwikkelen en deelden inwoners hun dromen. Mensen konden hun persoonlijke droom delen via een online enquête, huis-aan-huis verspreide droomkaarten en in een creatieve online sessie. Het resultaat van DromenLab is een diversiteit aan inzichten, bruikbare ideeën en een stevig houvast in de vorm van een Dromenboek.

Alles over de ‘couleur locale’ van het winkelgebied, de sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en de dromen van Wervershovers, is te lezen in Dromenboek Wervershoof.

Het hele dorp deed mee!

Wat naar voren komt is dat ondernemers en inwoners bovenal een winkelgebied willen zonder leegstand. Er is vooral behoefte aan meer sfeer en gezelligheid in het winkelgebied. Een plek voor ontmoeting in het centrum van het dorp.
Om de openbare ruimte te verlevendigen, willen Wervershovers meer groen en bankjes op het plein. Ideeën voor winkelcentrum De Molenhoek zijn moderniseren, sloop en nieuwbouw, maar ook het opsplitsen van units in kleinere (winkel)ruimten.

Dromenlab Wervershoof
Dromenlab Expositie Wervershoof
Dromenlab Wervershoof

Hoe nu verder?

Dromenlab Wervershoof is afgelopen. Wij bedanken iedereen voor hun actieve deelname! Wij verzamelden alle ideeën van ondernemers en bewoners en brachten dit samen tot één verhaal.

Wat is de ‘couleur locale’ van Wervershoof? Wat is het onderscheidend vermogen van het winkelgebied?

Dat lees je in het Dromenboek.

Van dinsdag 20 april tot en met donderdag 20 mei was er voor iedereen een expositie met de resultaten van DromenLab Wervershoof in de passage van winkelcentrum Molenhoek.

In een volgende fase stelt de gemeente een beknopte toekomstvisie op met actiepunten om van het winkelgebied een aantrekkelijke plek te maken. Voor de uitvoering wordt een kwartiermaker aangesteld.

Resultaten

  • Bewoners en stakeholders hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor ontwikkeling en realisatie;
  • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve reputatie en publiciteit.

Wervershoof droomt van meer dan winkelen alleen

Michel Kolenbrander

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Michel als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Michel is conceptontwikkelaar en strateeg bij De Plekkenmakers. Hij combineert zijn achtergrond in hotellerie en hospitality met kennis van merkstrategie, innovatie en creativiteit. Hij is analytisch en conceptueel sterk, denkt in beelden en is een kei in het faciliteren en visualiseren van creatieve sessies.

michel@deplekkenmakers.nl
06-46017133