Dromenlab 't Blik

Visieontwikkeling ’t Blik

Zaterdag 3 juni 2017 organiseerden we, in opdracht van de gemeente Dongen, een Dromenlab. Vele tientallen belangstellenden gaven hun visie op de toekomst van het natuurgebied rondom ’t Blik in Dongen.
Dromenlab 't Blik - Dromenwolk

’t Blik Dongen

Zaterdag 3 juni 2017: Dromenlab in opdracht van de gemeente Dongen. Doel was achterhalen hoe inwoners en gebruikers denken over de toekomst van het natuurgebied rondom ’t Blik. Het was een geslaagde dag; vele tientallen belangstellenden kwamen met suggesties voor gebruik en inrichting, van speeltuin en zwemvijver tot natuur- en milieucentrum. Samen vormen de geopperde wensen en ideeën het fundament voor de structuurvisie die de gemeente opstelt.

Mei 2018: Door het succes van Dromenlab zijn nu ook de gemeente Oosterhout en de provincie Brabant aangehaakt. De Plekkenmakers begeleiden het participatie- en positioneringsproces: samen met bewoners, stakeholders en ondernemers gaan we het gebied op de kaart zetten en verder ontwikkelen. Een Vlaamsche schuur in het natuurgebied dient als pleisterplaats om mensen en ideeën te verbinden en vanuit gezamenlijke sessies strategie en ambities te bepalen.

Gebiedsvisie & participatie

Dromen over ambities, pijnpunten en verlangens
‘Het is al de hele dag druk en er worden ideeën aangedragen waar je zelf niet op zou komen.
Na de zomer moet de beleidsvisie klaar zijn’,
Oscar van Rijn, beleidsadviseur gemeente Dongen.

Dromenlab 't Blik - het gebied rondom 't Blik
Dromenlab 't Blik - witte jasjes
Dromenlab 't Blik - waarderingskaart
Dromenlab 't Blik - waarderingsbord
Dromenlab 't Blik - Dromenoogst Dromenlab 't Blik - waardering 't Blik

Resultaat

Een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig houvast in de vorm van een dromenboek.

Dromenlab 't Blik - Abri in het gebied
Dromenlab 't Blik - een op een gesprek
Dromenlab 't Blik - bankgesprek
Dromenlab 't Blik - pop-up locatie
Dromenlab 't Blik - resultaten

Dromenlab is creatief, professioneel, onderscheidend en uitnodigend.

Dromenlab 't Blik - groepsdroom

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132