MAAKlab Oosterhout-Dongen

Visie landelijk gebied Oosterhout-Dongen

Bewoners en ondernemers vertalen dromen naar concrete plannen
Tussen de gemeente Oosterhout en Dongen in de provincie Nord-Brabant ligt een landelijk gebied dat, van bovenaf gezien, een landschappelijk patchwork is. Hier draaide het heel lang om de nieuwe weg dat er wel of niet moet komen. Vanuit inwoners en gebruikers is er veel weerstand, omdat het onder andere dwars door een stukje natuurgebied gaat. Doel was achterhalen hoe inwoners en gebruikers denken over de toekomst van het natuurgebied.

Visie landelijk gebied Oosterhout-Dongen

De Plekkenmakers begeleiden het participatieproces: samen met bewoners, stakeholders en ondernemers gaan we het gebied op de kaart zetten en verder ontwikkelen. Een Vlaamsche schuur in het natuurgebied dient als pleisterplaats om mensen en ideeën te verbinden en vanuit gezamenlijke sessies strategie en ambities te bepalen.

In juni 2017 hield de gemeente Dongen voor het eerst een voorproefje met een Dromenlab. Door het succes op het Europaplein zijn nu ook de gemeente Oosterhout en de provincie Brabant aangehaakt. 

Van droom naar werkelijkheid

In het weekend van 26 en 27 januari kwamen zo’n 150 bewoners, grondeigenaren, verenigingen en ondernemers naar het Dromenlab in de Groenstraat. Samen kwamen zij met tal van ideeën om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout nog mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Het gaat om het gebied rond de Duiventoren tot de Laagstraat in Dongen en de Westerlaan tot aan de A27 in Oosterhout.

“In januari heeft een groot aantal mensen gedroomd over een mooie toekomst voor dit gebied. Door te dromen overstijg je de beperkingen van alledag en het heeft dan ook een prachtig, uitdagend dromenboek opgeleverd. Nu komt de volgende stap: we gaan samen die dromen realiseren. We stappen van het Dromenlab in het MAAKlab, we stappen van inspiratie naar realisatie…”

Wethouder Marian Witte
(gemeente Oosterhout, o.a. natuur en groen, omgevingswet)

Dromenlab Oosterhout-Dongen
Dromenlab 't Blik
Dromenlab Oosterhout-Dongen

Als je het kunt dromen, kun je het maken!

Een mooi idee is niet hetzelfde als een haalbaar projectplan. In vervolg op het Dromenlab organiseerden de Plekkenmakers in opdracht van gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie Noord-Brabant een MAAKlab. Gedurende een periode van zeven weken werden bewoners, ondernemers en gebruikers geholpen om zodoende het gebied tot een droomplek te maken.

Maakteams kregen onderweg hulp aangeboden tijdens periodieke Meet ups en coaching sessies in de vorm van kennis, expertise en handige workshops. Samenwerking werd gestimuleerd. Niet alleen in de Maakteams maar ook uit de omgeving. Naast hulp vanuit beide gemeenten en de provincie werd ook een beroep gedaan op de kennis en kunde in het gebied zélf en de regio Dongen-Oosterhout. Zo wordt met elkaar een positieve impuls gegeven aan de kwaliteit van het gebied.

Resultaten

  • Het gedachtenpotentieel uit je eigen inwoners halen;
  • Een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid;
  • Inzicht in haalbaarheid van plannen;
  • Vanuit kansen en mogelijkheden wilt creëren ipv vanuit randvoorwaarden plannen maken;
  • Mogelijkheid dat iedereen mee kan doen.

Alleen dit gebied geeft mij extra de ruimte dichtbij huis.

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132