Boelthiek 2.0 Kerkenvisie Gemert

Kerkenvisie en woonconcept Gerardusplein Gemert

Dromen over de toekomst van het Gerardusplein
De woningmarkt zit vast; er is een gebrek aan sociale huurwoningen, in het bijzonder voor jongeren. Binnen deze context staat in het Brabantse dorp Gemert een kerkgebouw leeg waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht. Woningcorporatie Goed Wonen Gemert zag een kans om met herontwikkeling van de Sint Gerarduskerk een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.

Samen tot een visie komen voor de Sint Gerardusplein en -kerk

Goed Wonen wil bij de herontwikkeling van de Sint Gerardus Majellakerk een visie ontwikkelen op het gebied rondom de locatie en de mensen uit de omgeving betrekken, vanwege de historie en toegevoegde waarde van de plek. Hiernaast wil Goed Wonen weten wat de kansen en mogelijkheden zijn voor het gebouw in relatie tot de historische rol en functie als ontmoetingsplek in de wijk.

Goed Wonen heeft de Plekkenmakers gevraagd om samen met bewoners, gebruikers en stakeholders te komen tot een visie op het gebied en i.s.m. Michel Kolenbrander de rol en functie van de Sint Gerardus Majellakerk te bepalen.

Gebiedsvisie & participatie

“Kansrijke plekken zijn vaak vastgoed opgaves. En we denken te vaak in termen van vastgoed. Het gaat niet zozeer om de gebouwen, maar om de huurder. Het gaat bij ons om het wonen, een thuis bieden voor mensen. Met de Plekkenmakers maakten we gebruik van de kracht van de plek en creativiteit die omwonenden ook hebben.” Hans Vedder van Goed Wonen Gemert.

Boelthiek 2.0 Kerkenvisie Gemert
Dromenlab Gerardusplein
Dromenlab Gerardusplein

Via transformatie de leefbaarheid vergroten

De Plekkenmakers ontwikkelden samen met de woningcorporatie een nieuw woonconcept én onderzochten of en zo ja, welke behoeften er in het dorp zijn om faciliteiten te delen.

Boelthiek 2.0 is een concept dat wonen combineert met verschillende faciliteiten die door de huurders worden gedeeld met elkaar én de buurt. Daarmee is Boelthiek 2.0 een schakel in het leven van alleenstaanden (jong en oud) die (her)starten op de woningmarkt, een aanjager van ontmoeting en een centraal baken in de wijk.

Resultaten

  • Voor én met de buurt in Gemert
  • Inzicht in de toekomstige doelgroepen & leefstijlen
  • Een verhaal en concept als basis voor de verdere uitwerking naar een totaalbeleving
  • Een woonconcept waar écht behoefte aan is.

 

Helpt mensen in het zorgen voor anderen en de wijk

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132