Dromenlab de Hoornes

Gebiedsvisie de Hoornes Katwijk

Dromen over de toekomst van de Hoornes
De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbetering van wonen, verkeer, voorzieningen en zorg en wil graag in samenhang mét bewoners en belanghebbenden werk maken van de Hoornes.

Visie op de wijk Hoornes in Katwijk

Het startpunt voor vernieuwing is de gezamenlijke ontwikkeling van een totale visie op de wijk. Katwijk heeft de Plekkenmakers gevraagd om bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor de wijk de Hoornes, draagvlak, een positief imago en betrokkenheid te helpen creëren. En om bewoners, gebruikers en stakeholders in de ontwikkelingsfase actief op de inhoud te laten participeren.

Experimenteren met en leren van een co-creatieve aanpak.

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet kiest de gemeente niet voor een traditionele aanpak maar voor co-creatie. De wijk Hoornes is gekozen als pilot om te experimenteren met en te leren van een co-creatieve aanpak. De Hoornes is gekozen vanwege het specifiek profiel van de wijk (de historie is onvoldoende belicht, diverse doelgroepen, economische positie) en de diversiteit van ontwikkelingen die er samen (gaan) komen (woningbouw, sociale cohesie, vervoer, vernieuwing winkelcentrum, ‘van het aardgas’).

Dromenlab de Hoornes - Winkelcentrum Hoornespassage
Dromen OBS
Dromenlab de Hoornes - Mobile Abri

De ambitie vertalen naar concrete ontwikkelingen op gebiedsniveau

Het Dromenlab leverde een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig houvast in de vorm van een Dromenboek.

“Ik ben ontzettend blij dat we samen de Hoornes klaar gaan maken voor de toekomst. Dat wordt hard werken en vraagt een lange adem, maar als we het goed doen zal de Hoornes een wijk zijn waar je straks nog fijner woont, werkt en verblijft.”

Wethouder Gerard Mostert

Resultaten

  • Bewoners en stakeholders hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor ontwikkeling en realisatie;
  • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve reputatie en publiciteit.

 

Dromen over de toekomst van de Hoornes

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132