Dromenlab de Hoornes

Gebiedsontwikkeling de Hoornes

Dromen over de toekomst van de Hoornes
De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbetering van wonen, verkeer, voorzieningen en zorg en wil graag in samenhang mét bewoners en belanghebbenden werk maken van de Hoornes.
Dromenlab de Hoornes - Poster

De wijk Hoornes

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbetering van wonen, verkeer, voorzieningen en zorg en wil graag in samenhang mét bewoners en belanghebbenden werk maken van de Hoornes. Het startpunt voor vernieuwing is de gezamenlijke ontwikkeling van een totale visie op de wijk.

Gemeente Katwijk heeft de Plekkenmakers gevraagd om bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor de wijk de Hoornes, draagvlak, een positief imago en betrokkenheid te helpen creëren. En om bewoners, gebruikers en stakeholders in de ontwikkelingsfase actief op de inhoud te laten participeren.

 

Gebiedsvisie & participatie

Dromen over ambities, pijnpunten en verlangens

Dromenlab de Hoornes - omgevingsvisie Katwijk
Dromenlab de Hoornes - Positieve plekken
Dromenlab de Hoornes - Negatieve plekken
Dromenlab de Hoornes - Kansrijke plekken
Dromenlab de Hoornes - Torenflats Dromenlab de Hoornes - Herstructureringsgebied

Resultaat

Een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig houvast in de vorm van een dromenboek.

Dromenlab de Hoornes - Winkelcentrum Hoornespassage
Dromenlab de Hoornes - waarderingsbord
Dromen OBS
Dromenlab de Hoornes - Mobile Abri
Dromenlab de Hoornes - Dromen in beeld

Dromen over de toekomst van de Hoornes

Dromenlab de Hoornes - Waterkant
Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132