Dromenlab Putten

Visie verblijfsrecreatie Putten

Een gezamenlijk beeld van Putten
De gemeente Putten werkt aan een bestendige invulling van de verblijfsrecreatieve parken op de Veluwe. Deze zijn jarenlang ‘minder passend’ gebruikt, waardoor de combinatie met recreatief verblijf niet optimaal was en Putten een negatief imago heeft opgelopen.
Dromenlab Putten: binnenlandse vakantiegangers

Putten: duurzame verblijfsrecreatie

De centrale vraag voor alle betrokken partners in toerisme is: welke richting willen we op met de verblijfsrecreatie? Om de juiste koers uit te zetten, is een compleet verhaal van Putten nodig. Welk profiel heeft de gemeente? Welke gasten trekt Putten aan en welke toeristen willen we aantrekken?

Om tot de kern te komen, organiseerden de Plekkenmakers een Dromenlab voor alle belanghebbenden, onder wie de gemeente, VVV, ondernemers en winkeliers. Het werd een creatieve en energieke dag waarbij we vanuit verschillende perspectieven werkten aan visie, positionering, strategie, doelgroepen en actie. Het resultaat is een eenduidige boodschap over het Veluwegebied als basis voor een duurzame vormgeving van de verblijfsrecreatie in Putten.

Voor en na de zomer van 2018 begeleidden we gemeente en VVV bij het positioneringsvraagstuk en volgde in september Dromenlab 2.0 voor stakeholders en ondernemers. Vanuit een sterk verhaal hebben we samen een brug geslagen naar acties en initiatieven.

Participatie

Enquête vooraf, top-of-mind visualiseren, plekken waarderen, moodboards, gastprofielen, ideeën en acties.

Dromenlab Putten: resultaat enquête
Dromenlab Putten: resultaat enquête 2
Dromenlab Putten: resultaat enquête 3
Dromenlab Putten: resultaat onderzoek
Plekken waarderen Presentatie Visit Veluwe

Resultaat

“Gemeente Putten is voortvarend aan de slag geweest met het tegengaan van misstanden op vakantieparken. Arbeidsmigranten, uitbuiting van mensen, wietplantages van alles troffen we aan. Het stond breed uitgemeten in de pers. De tijd was rijp voor een positieve vibe in recreatieland. En dat was goed besteed aan de Plekkenmakers. Dromenlab Putten heeft veel teweeggebracht bij de toeristische ondernemers en organisaties. Betere samenwerking, bij Putten passende projecten, zin in innoveren en bovenal plezier mét elkaar. Naast dit zeer goede resultaat waarop we voort kunnen bouwen, was de samenwerking zeer prettig. Vakkundig, inspirerend en origineel. Grote complimenten aan Michel, Glenn, Alex, Barbara en Reggy!
De Plekkenmakers zorgen voor positieve energie. Ze helpen om buiten de gebruikelijke kaders en manieren te komen. Bij verstoorde verhoudingen is het fijn om ze erbij te hebben. Ze Luisteren echt naar mensen en komen toegankelijk en betrouwbaar over. Het is geen ‘bureau’ dat komt vertellen hoe het moet.”

– Sylvie Uenk, gemeente Putten –

Dromenlab Putten: droomboom
Dromenlab Putten: moodboard
Dromenlab Putten: moodboard maken
Dromenlab Putten: waarderingskaart
Dromenlab Putten: gastprofiel

Een gezamenlijk beeld van Putten, het DNA

Dromenlab Putten: de groeten uit Putten

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734