Vinkhuys Groningen

Ontwikkeling en participatie Travertijnstraat Groningen

Creatieve ontmoeting in een groene leefomgeving
Er is in het westen van Groningen veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Tussen de wijk Vinkhuizen en bedrijventerrein Hoendiep ligt een kans om een nieuw (woon)gebied in te richten. Hoe kan de gemeente dit gebied goed benutten? En hoe kan de nieuwe Travertijnstraat van meerwaarde zijn voor de wijk Vinkhuizen en voor de stad Groningen?

Plan voor de
Travertijnstraat

De gemeente Groningen heeft de Plekkenmakers gevraagd om te kijken wat er leeft en speelt in de wijk. En om bewoners en ondernemers te vragen naar hun dromen, ideeën en wensen voor de toekomst van deze plek in Vinkhuizen. Ook betrokken zijn: Ter Steege vastgoed, Noorderpoort, Simon van Hasseltschool, CSG Selion en Diamantcollege, Nijestee, Wijkoverleg Vinkhuizen, Bedrijvenvereniging West, Sport050 en OZ-architecten. De belangrijke vragen zijn: welke activiteiten en voorzieningen zijn belangrijk?

Met de hele wijk meedenken

Een gezellig terras, een fijne groene werkplek, een mooie starterswoning, je favoriete school, verrassende activiteiten zoals samen koken met producten uit de moestuin, nieuwe mensen of de liefde van je leven ontmoeten. 

Sluit je ogen, laat je fantasie werken! Zo prikkelde het DromenLab inwoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud om mee te denken over de toekomst van de Travertijnstraat in Vinkhuizen. Alle inbreng, tips en ideeën zijn op prijs gesteld. 

Van zaterdag 19 t/m 26 september 2022 kon iedereen zijn of haar dromen delen via de website en tijdens DromenLab op zaterdag 24 september jl.

Wij bedanken iedereen voor zijn/haar actieve deelname! 175 mensen vulden de enquête in, 75 mensen deelden hun droom via de website en circa 55 mensen bezochten DromenLab.

  PM post DL WVG
  PM post DL WVG3
  PM post DL WVG8

  Hoe nu verder?

  Het doel van het eerste deel van dit proces is om samen met interne en externe stakeholders te komen tot een visie en aanpak voor de gebiedsontwikkeling van de Travertijnstraat in Vinkhuizen-Zuid. Een belangrijk onderdeel binnen dit proces is het ophalen van meningen en ideeën van omwonenden en gebruikers. Met deze inbreng kunnen stakeholders hun ambitie verder uitwerken tot een visie.

  Gemeente Groningen en OZ-architecten gaan aan de slag met het verwerken van de input in de uitwerking van een plan voor de Travertijnstraat. Er zullen verschillende scenario’s besproken worden om met elkaar een voorkeursscenario te bepalen. Dat scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan dat richting geeft aan de toekomst van de Travertijnstraat.

   

  Resultaten

  • Deelnemers namen uitgebreid de tijd om hun wensen, zorgen en behoeften goed te formuleren voor deze plek in Vinkhuizen;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor een ontwikkelvisie;
  • Draagvlak van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve energie en publiciteit door een open en transparant proces.

   

  Creatieve ontmoeting in een groene leefomgeving

  Alex Neves

  Wil je meer weten
  over dit bericht?

  Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

  Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

  alex@deplekkenmakers.nl
  06 - 4128 2734