Terra entree

Ontwikkelscenario TerraPark Groningen

Proefpark voor stedelijke vergroening
De gemeente Groningen werkt aan de ontwikkeling van het gebied Helpman-Noord. Onderdeel van het plangebied is het terrein van opleidingscentrum Terra; de groene school van Noord-Nederland. Het gebied kent een rijke historie waarvan nog veel elementen boven- en ondergronds aanwezig zijn. Tegelijkertijd is Terra het onderwijs aan het ontwikkelen naar een meer hybride vorm die zich verplaatst naar de praktijk en het bedrijfsleven.

Integrale visie Helpman-Noord

De gemeente Groningen streeft naar een integrale visie op groen en verkeer voor het gebied Helpman-Noord dat beter verankerd is met haar omgeving. Terra valt binnen de parkzone ‘Zuiderplantsoen’ of ‘Liniepark’, wat al deels een groene inrichting heeft. De gemeente heeft de ambitie dit te handhaven en waar mogelijk te versterken. Hierbij is er een ambitieniveau op de onderdelen wonen, ruimtelijke kwaliteit, leefkwaliteit en mobiliteit.

De Plekkenmakers i.s.m. Michel Kolenbrander vertaalden de ambitie voor het plangebied dat in goede samenwerking tussen de Gemeente Groningen en Terra is verwoord en verbeeld in een prikkelende visie waarin het ruimtelijk vraagstuk en het onderwijs vraagstuk samenkomen in een proefpark voor stedelijke vergroening.

Op weg naar een duurzaam betekenisvol groen onderwijs in onze regio

Terra is verankerd in de regio en wilt met haar groene DNA van waarde zijn voor de hele samenleving omdat de groene sector zich in het hart bevindt van grote maatschappelijke vraagstukken. Terra wil samen met studenten bijdragen aan de ontwikkeling en vooral innovaties in de groene sector. Die ambitie wordt in Groningen onder andere zichtbaar op het voormalige Suikerfabriek-terrein. Door de planontwikkelingen rondom de Hereweg ontstond de gelegenheid om samen met de gemeente de mogelijkheden te verkennen en een visie te ontwikkelen die daarbij aansluit.

“We kunnen het met elkaar écht anders doen. Terra hoort hier thuis. We hebben wat te doen in de stad.”

Moodboards maken Terra
Vestingmuur Terra
Ambitiesessie Terra

Groen verbindt stad, onderwijs en ommeland

Groningen is de stad waar stedelijke vergroening een belangrijke rol speelt om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De stad heeft zichzelf hierbij twee doelen gesteld onder het motto Gro Green: een beter leven en een betere wereld. Dat is de stip aan de horizon waarnaar men toewerkt op een eenrichtingsweg van kwaliteit en vergroening.

Het concept biedt een invulling voor de locatie waar stad en land historisch samenkomen. Waar botsing van stad en land, tussen verleden en heden, tussen onderwijs en praktijk verankerd zijn in het DNA en waar het groene leren samen met het bedrijfsleven al wortel heeft geschoten. Het concept biedt zo oplossingen die verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Oplossingen voor stedelijke vergroening waar stad en ommeland samen komen.

Resultaten

  • Inzicht in onderwijskundige en mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen van Terra;
  • Intensieve samenwerking, draagvlak en enthousiasme tussen Terra en de gemeente Groningen;
  • Een inspirerende toekomstvisie met een helder en authentiek verhaal en merkidentiteit voor het terrein;
  • Een creatief én doordacht concept om doelgericht te investeren en het project te kunnen realiseren;
  • Ruimtelijke scenario’s vanuit het concept met inzicht in (her)ontwikkelingsmogelijkheden, kansen en risico’s.

“Dit is een plek waar stad en ommeland traditioneel met elkaar botsen”

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734