DromenLab Raadsledenbuurt Terneuzen

Visie Raadsledenbuurt Terneuzen

Een historische en knusse woonbuurt in de binnenstad
Gemeente Terneuzen heeft samen met inwoners, ondernemers en diverse instanties een toekomstplan opgesteld voor de binnenstad van Terneuzen. De binnenstad moet hiermee weer een aantrekkelijke plek worden voor bezoekers en tegelijk fijn zijn om in te wonen. Voor nu en in de toekomst. Een plek waar je gezellig kan winkelen of je vrije tijd door kan brengen, omdat er voldoende te beleven is. Wat betekent dat voor de Raadsledenbuurt en hoe kun jij hier aan bijdragen?

De toekomst van de Raadsledenbuurt!

De Raadsledenbuurt is een historische, knusse woonbuurt vlak bij de winkels en voorzieningen in de binnenstad. Maar de buurt is ook toe aan vernieuwing. Veel woningen zijn in slechte staat en er is (drugs)overlast en achteruitgang. Samen met de rest van de binnenstad gaat de gemeente de Raadsledenbuurt opknappen. Gemeente Terneuzen wil graag weten wat er leeft en speelt in de Raadsledenbuurt en hoe bewoners de toekomst voor zich zien. Daarvoor zijn De Plekkenmakers alle bewoners en ondernemers gaan vragen naar hun wensen, ideeën en zorgen voor de wijk. 

 

Met de hele buurt meedenken

De gemeente wilde graag weten wat bewoners vinden van de vernieuwing van hun buurt en heeft iedereen uit de Raadsledenbuurt uitgenodigd om mee te denken. Bijvoorbeeld over wonen, parkeren in de straat, openbaar groen, veiligheid, elkaar ontmoeten en speelplekken.

Op 17 december 2022 konden mensen meedenken en meepraten in buurtcentrum De Triangel. Hier vond een DromenLab plaats over de toekomst van de Raadsledenbuurt. Er werden veel wensen en ideeën ingebracht en zorgen en ergernissen gedeeld. Volgens de bezoekers was het een leuk en nuttig samenzijn.

PM post DL Terneuzen
PM post LI dag vd Raadsledenbuurt6
PM post LI dag vd Raadsledenbuurt5

Dag van de Raadsledenbuurt

Op de laatste vrijdag van mei, vrijdag 26 mei, was het de Europese Dag van de Buren. Samen met Clavis, De Plekkenmakers, SportPunt en de wijkraad Binnenstad-Java organiseerde wijkcoördinator Samantha Strooband speciaal voor bewoners van de Raadsledenbuurt in de binnenstad van Terneuzen: De Dag van de Raadsledenbuurt!

Bezoekers kenden ons nog van het DromenLab in december. Wij deelden de resultaten en een kijkje op het vervolg als onderdeel van de totaalvisie. Hoe gaan we nu verder samen? Welke activiteiten zien ze graag terug of waar kun ze aan bijdragen? We gingen tijdens deze dag met iedereen in gesprek.

Resultaten

  • Deelnemers namen uitgebreid de tijd om hun wensen, zorgen en behoeften goed te formuleren voor deze plek in Terneuzen;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor de totaalvisie;
  • Draagvlak van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve energie en publiciteit door een open en transparant proces. 

Een historische en knusse woonbuurt in de binnenstad

Reggy Hulsken

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Reggy als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Reggy is social designer en architect bij De Plekkenmakers. Hij verstaat de kunst om wensen en behoeften te vertalen in een aansprekend ontwerp. Hiernaast is Reggy de uitvinder van het samenwerken en heeft hij een grote affiniteit met werken in ateliervorm.

reggy@deplekkenmakers.nl
06-14493356