ParkHaven010

Gebiedsontwikkeling ParkHaven010 Rotterdam

Wonen, werken en genieten van de kade met uitzicht
De Parkhavenkade in Rotterdam is een typische blauwe plek: het gaat om een leeg stukje stad waar je niet altijd graag verblijft. De ontwikkeling ligt gevoelig bij de omgeving en er spelen meerdere thema’s: monumentale waarden, groen, geluid, mobiliteit en duurzaamheid.

Participatie-aanpak ParkHaven010

De Plekkenmakers brachten met een participatie-aanpak een positieve beweging op gang, door buurtbewoners, potentiële bewoners en andere belanghebbenden de kans te geven om op verschillende manieren mee te denken en te reageren op de planvorming.
Het resultaat is dat met de input vanuit de omgeving het stedenbouwkundig en architectonische ontwerp op een aantal belangrijke punten is aangepast, waarna de gemeenteraad van Rotterdam op 18 februari 2021 instemde met de ontwikkeling van ParkHaven010.

Durven & Dromen
januari 2020

Tijdens de ‘Durven & Dromen sessie ParkHaven010’ in januari 2020 liepen mensen in en uit om inspiratie op te doen, ideeën te spuien en wensen of grieven te delen. Deelnemers maakten moodboards over de invulling van begane grond en de kade, ze deelden wat zij positief, negatief en kansrijk aan het plan vonden en beoordeelden de woningplattegronden.

“Zo fijn, dat we nu de kans krijgen om mee te dromen over ParkHaven010.”

Durven & Dromen ParkHaven010
Presentatie Masterplan ParkHaven010
Durven & Dromen ParkHaven010

Presentatie Masterplan en bestemmingsplan

Begin 2020 kon het concept Masterplan nog live gepresenteerd worden in ‘Dudok In Het Park’, met uitzicht op de Euromast. Drie zalen werden omgetoverd tot een expositie met verschillende items, zodat de deelnemers optimaal konden meedenken over de invulling van ParkHaven010. Met de waardevolle input is het Masterplan aangepast en verbeterd.

In februari 2021 vond een digitale presentatie van Ontwikkelcombinatie ParkHaven plaats in een live-uitzending. Naar de uitzending keken ruim 700 belangstellenden uit de buurt, uit andere stadsdelen van Rotterdam en van buiten de gemeente.

In mei 2022 vond wederom een online bijeenkomst plaats om het ontwerp bestemmingsplan toe te lichten.

 

Resultaten

  • Online en offline participatie;
  • Een positieve beweging op gang brengen;
  • Buurt- & potentiële bewoners en andere belanghebbenden een actieve stem geven;
  • Waardevolle input om het plan beter te maken;
  • Zichtbare potentie van de plek zonder kaders;

Een gebied om te wonen, werken en genieten van de kade met uitzicht

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734