Herontwikkeling De Julianabaan Voorburg

Herontwikkeling De Julianabaan Voorburg

Waarom wordt het gebied vernieuwd? De gemeente wil het huidige winkelcentrum De Julianabaan en de omgeving klaar maken voor de toekomst. Waarin de bibliotheek mogelijk een nieuwe plek krijgt, het winkelgebied aantrekkelijker wordt, nieuwe functies zoals het theater...
Visie op de samenwerking en koers De Plataan Naarden

Visie op de samenwerking en koers De Plataan Naarden

Processen begeleiden en monitoren De Plekkenmakers hielp in de rol van kwartiermaker Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn en Stichting Wijkpost De Schakel om samen vorm en inhoud te geven aan o.a. organisatie, beheer en exploitatie van een nieuw pand met een nieuw...
Ontwikkelscenario TerraPark Groningen

Ontwikkelscenario TerraPark Groningen

Integrale visie Helpman-Noord De gemeente Groningen streeft naar een integrale visie op groen en verkeer voor het gebied Helpman-Noord dat beter verankerd is met haar omgeving. Terra valt binnen de parkzone ‘Zuiderplantsoen’ of ‘Liniepark’, wat al deels een groene...
Kerkenvisie en woonconcept Gerardusplein Gemert

Kerkenvisie en woonconcept Gerardusplein Gemert

Samen tot een visie komen voor de Sint Gerardusplein en -kerk Goed Wonen wil bij de herontwikkeling van de Sint Gerardus Majellakerk een visie ontwikkelen op het gebied rondom de locatie en de mensen uit de omgeving betrekken, vanwege de historie en toegevoegde waarde...
Gebiedsontwikkeling ParkHaven010 Rotterdam

Gebiedsontwikkeling ParkHaven010 Rotterdam

Participatie-aanpak ParkHaven010 De Plekkenmakers brachten met een participatie-aanpak een positieve beweging op gang, door buurtbewoners, potentiële bewoners en andere belanghebbenden de kans te geven om op verschillende manieren mee te denken en te reageren op de...