Voorgevel De Plataan

Visie op de samenwerking en koers De Plataan Naarden

De Plataan als huiskamer van de wijk én Naarden
Sinds 1 november 2021 is Multifunctioneel Centrum De Plataan opengesteld voor het publiek. Als de huiskamer en middelpunt van de wijk én Naarden willen zij zich samen met de omgeving inzetten om een toegankelijke plek te zijn, waar alle inwoners de kans krijgen deel te nemen en actief bij te dragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op het gebied van educatie, informatie, cultuur, recreatie, welzijn, preventie, beweging, advies en participatie.

Processen begeleiden en monitoren

De Plekkenmakers hielp in de rol van kwartiermaker Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn en Stichting Wijkpost De Schakel om samen vorm en inhoud te geven aan o.a. organisatie, beheer en exploitatie van een nieuw pand met een nieuw concept, een nieuwe samenwerking en een nieuwe naam. MFC De Plataan wordt de huiskamer van de wijk én Naarden! In januari 2022 volgt de feestelijke opening.

“Het leuke is dat we nu mensen binnenkrijgen die normaal nooit naar de bibliotheek kwamen.”

Verschillende organisaties helpen samenwerken onder één dak

In het proces van samen vorm en inhoud geven aan o.a. organisatie, beheer en exploitatie, hebben we intensief samengewerkt met de organisaties, via online en offline bijeenkomsten. Het doel was enerzijds een basis te leggen aan de interne samenwerking tussen de drie verschillende organisaties met verschillende (bedrijfs)culturen, maar ook de externe samenwerking met mogelijke partners, ondernemers en bewoners uit de buurt.

Dromenlab studio Plataan
Kernteam De Plataan overleg
Weekly standup

De gewenste, gezamenlijke werkwijze van de partners

Een handboek rond een proces af in de totstandkoming van de nieuwe organisatie en zal in de praktijk vorm en inhoud geven aan de samenwerking tussen de partners.

Focus van het handboek is op de gewenste, gezamenlijke werkwijze van de partners. Verder biedt het handboek een terugblik op hetgeen bereikt is en een basis voor jaarlijks vast te stellen doelen en prioriteiten.

Het handboek geeft richting aan de koers van De Plataan in de komende jaren. Leidend daarbij zijn de, in de visie en missie van De Plataan, vastgelegde doelstellingen. De volgende stap is het betrekken van de buurt.

Resultaten

  • Vorm en inhoud aan o.a. organisatie, beheer en exploitatie;
  • Begeleiding in de organisatie van evenementen met de omgeving;
  • Totstandkoming van een nieuwe organisatie die vorm en inhoud geeft aan de samenwerking tussen de partners;
  • Richting aan de nieuwe koers voor MFC De Plataan;

 

“De Plataan is een huiskamer voor iedereen, met vrijwilligers als kloppend hart.​”

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132