Herten in de verte

Meerjarenplan gemeente Epe

De gemeente Epe, van 100% wild naar 200% gewild
Het toeristisch profiel 100% Wildgarantie bood Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE) en VVV Epe in de achterliggende jaren richting en focus voor operationele marketing en promotie. Waar in de voorbije jaren sterk is ingezet op promotie van het aangescherpte toeristisch profiel, zal SPGE nu een meer strategische houding aannemen en zich nadrukkelijker opstellen als marketingorganisatie.

Het toeristisch profiel
van de gemeente Epe

In Epe ontwikkelden we het toeristisch profiel van de Gemeente Epe door ‘van 100% Wild naar 200% Gewild’ te gaan en aan een nieuwe koers recreatie en toerisme te werken.

In een intensief en inspirerend traject tussen SPGE, gemeente Epe, recreatieondernemers en De Plekkenmakers i.s.m. Michel Kolenbrander is het meerjarenplan 2022-2025 tot stand gekomen als vervolg op het in 2017 ontwikkelde en door SPGE geïmplementeerde toeristisch profiel 100% Wildgarantie. 

Groene, spannende verbinding met de omgeving

Samen met Stichting Promotie Gemeente Epe, ruim 30 (recreatie)ondernemers en de gemeente Epe gingen we in creatieve online Dromenlab sessies van ambitie, dromen en inspiratie naar acties en beleving! 

“De gemeente Epe ligt prachtig tussen Veluwe en IJssel. Een heerlijk gebied om te wonen en te werken.”

Fietsen in Epe
Epe voor de jeugd
Paardrijden Epe

Epe kenmerkt zich door de mix van rust, natuur en avontuur.

Het resultaat van DromenLab Epe is een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig houvast in de vorm van een meerjarenvisie.

De gemeente Epe is een veelzijdige gemeente op de Veluwe. Een gemeente die zich onderscheidt in een mix van rust, natuur, kleinschaligheid en ambacht. Wij geloven dat deze basiselementen de gemeente Epe aantrekkelijk maakt voor inwoners, bedrijven en organisaties.

“Onze opdracht is om op proactieve wijze een positieve bijdrage te leveren in het toekomstbestendig ontwikkelen van Epe als vitale recreatie-gemeente op de Veluwe.”

Resultaten

  • Draagvlak, positieve publiciteit en betrokkenheid;
  • Actieve participatie met Stichting Promotie Gemeente Epe, (recreatie)ondernemers en de gemeente Epe;
  • Een uitvoeringsstrategie met daarin onder meer uitgewerkt: DNA, waardepropositie en onderscheidend vermogen;
  • Inzicht in hoe strategie naar operatie vertaald kan worden;
  • Inzicht in financiën die nodig zijn om, de komende jaren, het plan met activiteiten succesvol uit te voeren.

 

“In harmonie met wild en natuur”

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132