MaakLab Macharen

Visie op ontmoeten in Macharen

Ontmoeten in Macharen: dat doen we samen!
In Macharen zijn steeds minder gemeenschappelijke voorzieningen waar mensen elkaar kunnen treffen. De voetbalvereniging en peuterspeelzaal zijn weg en de basisschool gaat sluiten. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in Gemeenschapshuis De Bongerd, maar ook op enkele andere plekken in Macharen.

Samen tot een visie komen op ontmoeten

Het is belangrijk dat inwoners van Macharen elkaar in de toekomst kunnen blijven ontmoeten. Een centrale plek in het sociale hart van het dorp, met programmering afgestemd op jong en oud en zowel georganiseerde als laagdrempelige activiteiten past hierin.

Werkgroep Ontmoeten Macharen, Stichting gemeenschapshuis De Bongerd en de gemeente Oss werken aan een visie op ontmoeten in Macharen. Dat doen zij samen met De Plekkenmakers. 

Met het hele dorp meedenken

In DromenLab Macharen zijn in één week tijd ruim 900 ideeën binnengekomen over de wensen en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in Macharen! Dit leverde een stevig concept op in de vorm van een drieluik, de Macharense mix, dat dient als kompas voor alle vervolgacties. Inwoners van Macharen, bedankt voor jullie deelname aan DromenLab Macharen! 

MaakLab Macharen
MaakLab Macharen
MaakLab Macharen

Van dromen naar maken naar doen!

Tijdens een periode van acht weken waren vijftien deelnemers enthousiast om samen te werken en acties op te pakken. In Maakteams werkten zij aan ontmoetingsplekken, een nieuw activiteiten- programma en plekken voor de jeugd, die samen met de jeugd worden ontwikkeld. De Maakteams keken er naar uit om hun plannen met het dorp te delen.

Na de zomer lag de focus op het gereedmaken van een dossier, met als tastbare resultaten een bedrijfsplan voor een nieuw dorpshuis met een gevarieerd activiteitenprogramma passend bij beleidsvisie Thuis in de Buurt en de wensen en behoeften van Macharenaren. Partijen hebben elkaar in korte tijd gevonden en vanuit een gezamenlijke ambitie en onderling vertrouwen is er een beweging op gang gebracht.

Resultaten

  • Voor én met het dorp Macharen;
  • Inzicht in haalbaarheid van plannen;
  • Zichtbaar resultaat in de vorm van proeftuinen;
  • ‘Trekkers’ en ‘helpers’;
  • Reuring en activiteit in het gebied;
  • Eensgezindheid door het open participatieproces;
  • Een bedrijfsplan voor een nieuw dorpshuis met een gevarieerd activiteiten-programma.

Ontmoeten in Macharen: dat doen we samen!

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132