DromenLab Macharen

DromenLab – een initiatief van De Plekkenmakers – is een actieve en creatieve methode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De Plekkenmakers strijken met hun Dromenlab (online) neer in het dorp en dagen inwoners en ondernemers uit om hun ideeën te spuien en wensen en zorgen te delen over de toekomst van ontmoeten in Macharen.

Ontmoeten in Macharen

Visie op ontmoeten

In Macharen zijn steeds minder gemeenschappelijke voorzieningen waar mensen elkaar kunnen treffen. De voetbalvereniging en peuterspeelzaal zijn weg en de basisschool gaat sluiten. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in Gemeenschapshuis De Bongerd, maar ook op enkele andere plekken in Macharen.

Werkgroep Ontmoeten Macharen, Stichting gemeenschapshuis De Bongerd en de gemeente Oss werken aan een visie op ontmoeten in Macharen. Dat doen zij samen met De Plekkenmakers. De belangrijkste vragen zijn: op welke plekken en op welke manieren kunnen inwoners elkaar in de toekomst ontmoeten in Macharen? Welke activiteiten en voorzieningen zijn belangrijk? En hoe kunnen we dat samen goed organiseren?

Hoe deed iedereen mee?

  • Droomkaarten huis aan huis verspreid en bij de basisschool
  • Waarderingskaarten bij de Mobile Abri
  • Dromen gedeeld op deze website
  • Online enquête via deze website
  • Deelname aan creatieve online sessies

​Met het hele dorp meedenken

Inwoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers en kritische mensen, jong en oud waren van harte welkom om mee te denken over de toekomst van ontmoeten in Macharen. Alle inbreng, tips en ideeën werden op prijs gesteld. 

Ontmoeten in Macharen
Ontmoeten in Macharen
Ontmoeten in Macharen
Ontmoeten in Macharen
Aankondiging

Enquête Macharen

In een online enquête stelden we een aantal vragen over ontmoeten in Macharen. Wij waren erg benieuwd naar ervaringen en gedachten hierover.

Respondenten

Macharen bedankt voor alle dromen!

 

Inwoners van Macharen, bedankt voor jullie deelname aan DromenLab Macharen!

Het resultaat van DromenLab is een enorme diversiteit aan dromen en ideeën over ontmoeten in Macharen. De Plekkenmakers zijn aan de slag om alle inbreng samen te brengen in een Dromenboek.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de online presentatie van het Dromenboek op dinsdag 11 mei a.s. van 20:00 tot 21:00 uur.  

In vervolg op het DromenLab organiseren De Plekkenmakers een MaakLab om met inwoners, organisaties en verenigingen ideeën te vertalen naar concrete plannen. Daarover binnenkort meer!

 

DromenLab Macharen

Online Ambitiesessie

Op donderdag 8 april is de Week van Ontmoeten gestart met een online Ambitiesessie. Een hele club vertegenwoordigers die een gezamenlijke ambitie en de gewenste richting hebben gesteld, waarin we samen ontmoeten kunnen laten plaatsvinden in Macharen. 

DromenLab Macharen
Moodboards groep 1 en 2
DromenLab Macharen
DromenLab Macharen
DromenLab Macharen