Header DromenLab Lansingerland

Vitale dorpskernen Lansingerland

Visie op winkelgebieden Lansingerland
In de gemeente Lansingerland doen de winkelgebieden het goed. Er komen voldoende bezoekers, er staan nauwelijks panden leeg, het is er schoon, alles ziet er netjes uit en het is er veilig. Er zijn veel lokale ondernemers met een eigen en uniek aanbod. De gemeente Lansingerland wil deze kracht behouden en versterken voor de komende 10 jaar. Hier hebben we jou bij nodig! Samen met inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden wil de gemeente een plan maken voor de toekomst.

DromenLab
Lansingerland

Sinds de zomer van 2022 wordt er met een werkgroep nagedacht over de toekomst van aantrekkelijke winkelgebieden, met behulp van verschillende onderzoeken. Hier zijn enkele uitgangspunten uit voortgekomen. Tijdens het DromenLab horen we graag wat je van deze uitgangspunten vindt en of je nog aanvullende ideeën hebt.

Met de hele buurt meedenken

Een winkelgebied met voldoende voorzieningen voor jong en oud, waar je veilig kunt wandelen en verblijven, met een gezellig terras, een fijne werkplek en plekken om mensen te ontmoeten. Een plek waar je ook in de toekomst prettig kunt verblijven, wonen, werken, winkelen, ontmoeten, recreëren en gebruik kunt maken van diensten!

Van 11 tot 24 september vond DromenLab Lansingerland plaats. Op woensdag 13 september in Bleiswijk Centrum, op zaterdag 16 september in Berkel Centrum en op donderdag 21 september op het gemeentehuis in Bergschenhoek konden inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden meedenken over de toekomst van de kernen.

  Uitgangspunten Lansingerland 2024-2030

  De gemeente heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de vier kernen in Lansingerland. Deze uitgangspunten zullen het fundament vormen van de visie voor de dorpskernen van Lansingerland.

  Uitgangspunt 1
  De kernen hebben een mix aan functies en voorzieningen: het is een plek waar bewoners uit Lansingerland en bezoekers naar toe komen om te verblijven, wonen, werken, ontmoeten, recreëren, gebruik te maken van diensten en inkopen te doen.

  Uitgangspunt 2
  Klimaatadaptatie en brede welvaart zijn leidende principes voor aantrekkelijkere centra.

  Uitgangspunt 3
  De gemeente heeft goed contact met ondernemers, bewoners en maatschappelijke instellingen en ondersteunt hen om de centra zo vitaal en veilig mogelijk te houden.

   

  Uitgangspunten icoon
  PM post DL VKL
  PM post DL VKL4
  PM post DL VKL8

  Hoe nu verder?

  Wij bedanken iedereen die actief heeft deelgenomen. We waarderen de interesse, het delen en de betrokkenheid. In twee weken tijd hebben we, voor vier centra fysiek en online veel dromen verzameld over de centra in onze gemeente. En maar liefst 150 mensen vulden de enquête in via deze website. Het resultaat is visueel samengevat in het Dromenboek.

  In de komende periode worde wensen doorgenomen op haalbaarheid en tijd. Vervolgens wordt een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd. Parallel an het uitvoeringsplan door de gemeente worden korte termijn wensen opgepakt en eerste acties opgestart in samenwerking met diverse stakeholders.

  Resultaten

  • Bewoners, winkeliers en bezoekers hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor de visie voor dorpskernen in Lansingerland;
  • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve reputatie en publiciteit.

   

  Hartelijk dank voor het delen van jullie dromen voor de centra!

  Gerelateerde plekken

  We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

  Alex Neves

  Wil je meer weten
  over dit bericht?

  Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

  Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

  alex@deplekkenmakers.nl
  06 - 4128 2734