19446 Joep Boute header

InformatieLab Katendrecht Rotterdam

Samen verder bouwen aan de Kaap!
De komst van Erasmusbrug in de jaren negentig was de aanjager voor de bouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. Zo is er de afgelopen jaren gebouwd aan een binnenstad op twee oevers van de Maas. Die is nog niet af. Ook op Katendrecht zal er daarom de komende jaren nog worden gebouwd. Bouwen is nodig, omdat er een tekort aan huizen is. De gemeente wil een huis voor elke Rotterdammer.

Het DNA van Katendrecht

Het is fijn wonen, leven en uitgaan op de Kaap. Iedereen is het daarover eens. Katendrecht kenmerkt zich door oud havengebied, schiereiland in de Maas. Dat is het DNA van Katendrecht. Vanuit die waarden én met ruimte voor vernieuwing en innovatie werkt de gemeente aan nieuwe plannen voor deze Rotterdamse plek.

Katendrecht is nog niet af. Gemeente Rotterdam is ruim 15 jaar bezig met de herontwikkeling van Katendrecht en wil graag samen met huidige, nieuwe bewoners en ondernemers verder bouwen aan dit historische stukje stad.

InformatieLab Katendrecht

Een aantrekkelijke wijk met voldoende buitenruimte. Een wijk met een mix van winkels & horeca, kunst & cultuur, een buurthuis of andere activiteiten. Waar mensen elkaar spontaan ontmoeten op gezellige terrassen. Een veilige en bereikbare leefomgeving met fijne leer- & werkplekken. Én de moeite waard om te bezoeken. Voor nu en in de toekomst! 

Gemeente Rotterdam en De Plekkenmakers organiseerden een tweedaagse InformatieLab op Katendrecht als start van een reeks gesprekken met de wijk. Wat is er al gedaan en hoe ontwikkelt Katendrecht zich nog de komende jaren?

Het doel van de bijeenkomsten was met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, op te halen wat er leeft en speelt in de wijk en om te informeren over de plannen en projecten die de gemeente (samen met ontwikkelende partijen) heeft voor Katendrecht. Dat is goed gelukt! Het waren geslaagde dagen met ruim 200 bezoekers. Daarnaast vulden 240 mensen de online enquête in en deelden 194 mensen hun vragen of ideeën via de website.

“Het was zeer informatief en wij hebben veel nieuws gehoord en gezien. Goede manier om het gesprek te voeren met medewerkers die aan de plannen werken en ideeën te delen.”

perspectieven

De Veranderstad

Hoe moet Rotterdam er in de toekomst uitzien? Hoe leven, wonen, werken, leren en recreëren we in onze mooie stad. De gemeente heeft dit beschreven in de omgevingsvisie. Die heeft ze de titel De Veranderstad meegegeven.

Dat is niet voor niets, want wie in Rotterdam woont, ervaart het zelf: Rotterdam verandert snel. Voor de groei van Rotterdam kijkt de gemeente naar prioriteiten. Uit gesprekken met de stad blijkt dat deze (zie afbeelding) 5 thema’s prioriteit krijgen.

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie beschrijft hoe de stad en de haven er in de toekomst uit gaan zien. Om de stad sterker te maken gaat Rotterdam onder meer verstedelijken. Verstedelijken betekent dat we woningen en voorzieningen (winkels, buurthuizen, gezondheidscentra etc.) bouwen binnen de bestaande stad.

Rotterdam zet in op een groei van de stad op twee oevers van de Maas. En dus ook op Katendrecht. De gemeente wil iedereen de ruimte geven, maar ook rekening houden met de huidige bewoners en ondernemers. Tegelijk wil de gemeente de omgeving respecteren en de natuur.

19446 Joep Boute
4955 Peter Schmidt
Deliplein

Het gesprek samen voortzetten!

In opdracht van de gemeente hebben we de uitkomsten van de dagen en de enquête uitgewerkt tot digitale InformatieBoek Katendrecht. Hierin vind je ook de informatiepanelen terug die tijdens de bijeenkomst op 17 november te zien waren.

We bouwen graag samen verder. De bijeenkomsten zijn de start van een reeks gesprekken. In 2023 laat de gemeente weten wat er met de uitkomsten gaat gebeuren. Verder laat de gemeente weten hoe zij invulling gaat geven aan communicatie en participatie en wanneer de volgende bijeenkomsten zijn.

Meer informatie over alle nieuwe ontwikkelingen? Bekijk de film en verder informatie over de ontwikkelingen op Katendrecht.

Resultaten

  • Met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan over wat er leeft en speelt in de wijk;
  • Bewoners informeren over de plannen en projecten die de gemeente, samen met ontwikkelende partijen, heeft voor Katendrecht. 
  • Een goede format en basis voor een reeks;
  • De uitkomsten van beide dagen en de enquête zijn in een digitaal verslag uitgewerkt. 

Samen verder bouwen aan de Kaap!

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734