Winkelcentrum de Julianabaan

Herontwikkeling De Julianabaan Voorburg

Groener, duurzamer en beter bereikbaar
Centrumgebied De Julianabaan wordt vernieuwd. Niet alleen het winkelgebied, maar ook de ruimtes daaromheen. Groener, duurzamer en beter bereikbaar. Dan kan het weer tientallen jaren mee. Wij vinden het belangrijk dat je meedenkt over deze ontwikkeling. Samen met inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden maakt de gemeente een plan voor de toekomst. Dit project is in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Waarom wordt het gebied vernieuwd?

De gemeente wil het huidige winkelcentrum De Julianabaan en de omgeving klaar maken voor de toekomst. Waarin de bibliotheek mogelijk een nieuwe plek krijgt, het winkelgebied aantrekkelijker wordt, nieuwe functies zoals het theater misschien een plek krijgen. Waar ruimte is voor elkaar ontmoeten, voor prettig wonen. En goed bereikbaar voor de fiets, de voetganger en de auto.

Uit onderzoek in 2020 is gebleken dat er in de buurt behoefte is aan een moderne, laagdrempelige bibliotheek, een huiskamer van de stad. De gemeente onderzoekt of en hoe theater en bibliotheek in de toekomst misschien samen een cultuurgebouw kunnen vormen en wat jij daarbij belangrijk vindt.

DromenLab De Julianabaan

Een winkelcentrum met voldoende voorzieningen voor jong en oud, waar je veilig kunt wandelen en verblijven, met een gezellig terras of een fijne werkplek om mensen te ontmoeten. Met een centrale plek die mensen met elkaar verbindt. En een plek waar je ook in de toekomst prettig kunt winkelen, wonen, werken en ontspannen!

Bewoners, winkeliers en bezoekers deelden vanaf 27 augustus tot en met 13 september hun toekomstbeelden en dromen over De Julianabaan. Dit kon via een online enquête, de website, Facebook, een Droomkaart of het fysieke DromenLab op 10 september op De Julianabaan. Ongeveer 140 mensen bezochten het DromenLab, 289 mensen vulden de enquête in en 38 mensen deelden hun droom via de website.

PM post LI DL Julianabaan
DromenLab De Julianabaan
PM post LI DL Julianabaan3

Hoe nu verder?

Wij bedanken iedereen voor zijn/haar actieve deelname! De Plekkenmakers hebben alle input van bewoners, bezoekers, winkeliers en culturele & maatschappelijke organisaties samengebracht tot één verhaal. Wij gaven een terugkoppeling van de wensen, behoeften, kansen en ideeën voor winkelcentrum De Julianabaan. Het resultaat is visueel samengevat in het Dromenboek. Een aantal exemplaren zullen ter inzage in de Bibliotheek liggen.

De opgehaalde informatie wordt. nu meegenomen in het uitwerken van scenario’s voor De Julianabaan. Naar aanleiding van de opgehaalde dromen zal er in de scenario’s veel aandacht worden gegeven aan groen, ondergronds parkeren en een cultuurgebouw als ontmoetingsplaats.

Resultaten

  • Bewoners, winkeliers en bezoekers hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor een ontwikkelvisie;
  • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve reputatie en publiciteit.

 

“Groener, duurzamer en beter bereikbaar.”

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Reggy Hulsken

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Reggy als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Reggy is social designer en architect bij De Plekkenmakers. Hij verstaat de kunst om wensen en behoeften te vertalen in een aansprekend ontwerp. Hiernaast is Reggy de uitvinder van het samenwerken en heeft hij een grote affiniteit met werken in ateliervorm.

reggy@deplekkenmakers.nl
06-14493356