Visual winkelgebied De Julianabaan

DromenLab De Julianabaan

Centrumgebied De Julianabaan wordt vernieuwd. Niet alleen het winkelgebied, maar ook de ruimtes daaromheen. Groener, duurzamer en beter bereikbaar. Dan kan het weer tientallen jaren mee. Wij vinden het belangrijk dat je meedenkt over deze ontwikkeling. Samen met inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden maakt de gemeente een plan voor de toekomst.
Dit project is in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

Waarom wordt het gebied vernieuwd?

De gemeente wil het huidige winkelcentrum De Julianabaan en de omgeving klaar maken voor de toekomst. Waarin de bibliotheek mogelijk een nieuwe plek krijgt, het winkelgebied aantrekkelijker wordt, nieuwe functies zoals het theater misschien een plek krijgen. Waar ruimte is voor elkaar ontmoeten, voor prettig wonen. En goed bereikbaar voor de fiets, de voetganger en de auto.

Uit onderzoek in 2020 is gebleken dat er in de buurt behoefte is aan een moderne, laagdrempelige bibliotheek, een huiskamer van de stad. De gemeente onderzoekt of en hoe theater en bibliotheek in de toekomst misschien samen een cultuurgebouw kunnen vormen en wat jij daarbij belangrijk vindt.

Dromen over… 

Een winkelcentrum met voldoende voorzieningen voor jong en oud, waar je veilig kunt wandelen en verblijven, met een gezellig terras of een fijne werkplek om mensen te ontmoeten. Met een centrale plek die mensen met elkaar verbindt. En een plek waar je ook in de toekomst prettig kunt winkelen, wonen, werken en ontspannen!

Sluit je ogen, laat je fantasie werken! Zo prikkelde het DromenLab inwoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud om mee te denken over de toekomst van De Julianabaan en een nieuw cultuurgebouw. Alle inbreng, tips en ideeën werden op prijs gesteld. 

Van zaterdag 27 augustus tot dinsdag 13 september 2022 kon iedereen zijn of haar dromen delen via een enquête, een verspreide droomkaart tijdens het zomerfestival en tijdens DromenLab op zaterdag 10 september jl.

Wij bedanken iedereen voor zijn/haar actieve deelname! 289 mensen vulden de enquête in, 38 mensen deelden hun droom via de website en circa 140 mensen bezochten DromenLab.

Winkelcentrum de Julianabaan
Parkeerplaats de Julianabaan
Bibliotheek Julianabaan
Aankondiging

Enquête De Julianabaan

In een enquête stelden we een aantal vragen over centrumgebied De Julianabaan en een mogelijk cultuurgebouw. Wij waren benieuwd naar ervaringen en gedachten. 

De resultaten worden spoedig gedeeld. Wij danken alle respondenten voor hun medewerking!

Respondenten

Bedankt voor het delen van jouw droom!

Wij bedanken iedereen voor zijn/haar actieve deelname! De Plekkenmakers verzamelen alle input van bewoners, bezoekers, winkeliers en culturele & maatschappelijke organisaties en brengen dit samen tot één verhaal. Wij geven een terugkoppeling van de wensen, behoeften, kansen en ideeën voor winkelcentrum De Julianabaan.

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat vervolgens aan de slag met het verwerken van de input in de uitwerking van een ontwikkelvisie. 

Dromenoogst julianabaan