Boelthiek 2.0: Droom eenpersoonshuishoudens

Via transformatie de leefbaarheid vergroten

De woningmarkt zit vast; er is een gebrek aan sociale huurwoningen, in het bijzonder voor jongeren. Binnen deze context staat in het Brabantse dorp Gemert een kerkgebouw leeg waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht. Woningcorporatie Goed Wonen Gemert zag een kans om met herontwikkeling van de Sint Gerarduskerk een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.

De Plekkenmakers ontwikkelden samen met de woningcorporatie een nieuw woonconcept én onderzochten of en zo ja, welke behoeften er in het dorp zijn om faciliteiten te delen.

 

Voor en mét de buurt in Gemert

Boelthiek 2.0 is een concept dat wonen combineert met verschillende faciliteiten die door de huurders worden gedeeld met elkaar én de buurt. Daarmee is Boelthiek 2.0 een schakel in het leven van alleenstaanden (jong en oud) die (her)starten op de woningmarkt, een aanjager van ontmoeting en een centraal baken in de wijk.

Boelthiek 2.0: Structuurvisie Gemert-Bakel
Boelthiek 2.0: Historische ontwikkeling Gemert
Boelthiek 2.0: Centrale ligging Gerardusplein
Boelthiek 2.0: Schets analyse Gerarduskerk
Boelthiek 2.0: Eerste steenlegging gerarduskerk Boelthiek 2.0: Schaaldak Gerarduskerk

Resultaat

De co-creatieve conceptontwikkeling voor de Gerarduskerk was een proces waaraan buurtbewoners, ondernemers en toekomstige huurders actief deelnamen. Zo zijn met diepte-interviews en dagboekschrijven de wensen en (latente) behoeften van de doelgroepen in kaart gebracht. Hiernaast deelden Gemertenaren hun dromen en ideeën voor het kerkgebouw in een Dromenlab, waardoor breed draagvlak ontstond voor de transformatie. Het resultaat is een woonconcept waar écht behoefte aan is.

Boelthiek 2.0: Schets impressie
Boelthiek 2.0: diagram woonconcept
Boelthiek 2.0: Resultaat dagboekmethode
Boelthiek 2.0: eenpersoonshuishoudens Gemert
Boelthiek 2.0: sfeerimpressie

Helpt mensen in het zorgen voor anderen en de wijk

Boelthiek 2.0 Kerkenvisie Gemert