Haalbaarheidsstudie het Juvenaat

Ontwerpprijsvraag

Steengoed Benutten Challenge

Het Juvenaat - Vogelvlucht

Voormalige klooster Zevenaar

Woningcorporatie Baston zoekt samen met de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland naar een toekomstbestendige, economisch rendabele en duurzame invulling voor het Juvenaat in Zevenaar.

Ons plan maakt het Juvenaat toegankelijk door van de huidige entree een leuke plek te maken met horecavoorzieningen voor bewoners, omwonenden, gebruikers, inwoners van Zevenaar en passanten. Met voor kinderen een plek om te spelen, voor kunstenaars een plek om te exposeren en een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het Juvenaat.

De lange gangen en grote trappenhuizen verbinden op een overzichtelijke manier en met historische allure alle onderdelen van het gebouw. De Zuidvleugel wordt in ere hersteld en ingericht voor de bewoners van het Brokanthuis. Futurazorg realiseert een energieleverend gebouw, bij de noordvleugel, dat de oude vorm van het Juvenaat herstelt. De semi-private hoftuin vormt de aansluiting op het park.

Dromenexpeditie

Van dromen naar realisatie. Ons concept komt voort uit de mogelijkheden van de plek, de kansen in de markt en de behoefte van jongeren en ouderen om op een betekenisvolle plek te wonen en te leven.

Het Juvenaat - Locatie Zevenaar
Het Juvenaat - Balans
Het Juvenaat - Balans
Het Juvenaat - Stedenbouwkundige inpassing

Resultaat

Een mooie combinatie van wonen, zorg en maatschappelijke functies.

Het Juvenaat - Impressie
Het Juvenaat - DNA
Het Juvenaat - Isometrie
Het Juvenaat - Samenwerking
Steengoed Benutten Challenge

Eigenzinnig en betekenisvol samen leven

Het Juvenaat - In balans