Dromenlab Putten

mei 2018

Type

Project

Verblijfsrecreatie Putten

Resultaat

Bekijk Dromenboek

Dromenlab Putten: binnenlandse vakantiegangers

Putten: duurzame verblijfsrecreatie

De gemeente Putten werkt aan een bestendige invulling van de verblijfsrecreatieve parken op de Veluwe. Deze zijn jarenlang ‘minder passend’ gebruikt, waardoor de combinatie met recreatief verblijf niet optimaal was en Putten een negatief imago heeft opgelopen.

De centrale vraag voor alle betrokken partners in toerisme is: welke richting willen we op met de verblijfsrecreatie? Om de juiste koers uit te zetten, is een compleet verhaal van Putten nodig. Welk profiel heeft de gemeente? Welke gasten trekt Putten aan en welke toeristen willen we aantrekken?

Om tot de kern te komen, organiseerden de Plekkenmakers een Dromenlab voor alle belanghebbenden, onder wie de gemeente, VVV, ondernemers en winkeliers. Het werd een creatieve en energieke dag waarbij we vanuit verschillende perspectieven werkten aan visie, positionering, strategie, doelgroepen en actie. Het resultaat is een eenduidige boodschap over het Veluwegebied als basis voor een duurzame vormgeving van de verblijfsrecreatie in Putten.

Voor en na de zomer van 2018 begeleiden we gemeente en VVV bij het positioneringsvraagstuk. In september volgt Dromenlab 2.0 voor stakeholders en ondernemers. Doel is om vanuit een sterk verhaal samen een brug te slaan naar acties en initiatieven.

Dromenlab

Enquête vooraf, top-of-mind visualiseren, plekken waarderen, moodboards, gastprofielen, ideeën en acties.

Dromenlab Putten: resultaat enquête
Dromenlab Putten: resultaat enquête 2
Dromenlab Putten: resultaat enquête 3
Dromenlab Putten: resultaat onderzoek
Plekken waarderen Presentatie Visit Veluwe

Resultaat

Een gezamenlijke boodschap van het gebied, dat de basis vormt voor verblijfsrecreatie in Putten.

Dromenlab Putten: droomboom
Dromenlab Putten: moodboard
Dromenlab Putten: gastprofiel
Dromenlab Putten: waarderingskaart
Dromenlab Putten: moodboard maken

Een gezamenlijk beeld van Putten, het DNA

Dromenlab Putten: de groeten uit Putten