Dromenlab Oosterhout-Dongen

maart 2019

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Oosterhout
Gemeente Dongen

 
Dromenlab Oosterhout-Dongen - locatie Vlaamsche schuur

Ontwikkelvisie Dongen-Oosterhout

In het weekend van 26 en 27 januari kwamen zo’n 150 bewoners, grondeigenaren, verenigingen en ondernemers naar het Dromenlab in de Groenstraat. Samen kwamen zij met tal van ideeën om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout nog mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Het gaat om het gebied rond de Duiventoren tot de Laagstraat in Dongen en de Westerlaan tot aan de A27 in Oosterhout.

In juni 2017 hield de gemeente Dongen voor het eerst een voorproefje met een Dromenlab. Op het Europaplein kon iedereen zijn ideeën en wensen kwijt over de toekomstige mogelijkheden voor ’t Blik. Ook daar kwamen veel ideeën binnen. Inmiddels hebben de gemeente Oosterhout en de provincie zich aangesloten bij deze methode van gebiedsontwikkeling.

 

Gebiedsvisie & participatie

Er werden bijna 70 dromen ingediend, uiteenlopend van een speelbos tot meer waterpartijen en wandelroutes. In de schuur aan de Groenstraat kon iedereen ook op een kaart aangeven welke delen van het gebied zij als positief of negatief ervaren en waar zij (nieuwe) kansen zien. Dat leverde een bonte verzameling aan blauwe, rode en groene stippen op. In totaal zijn er 79 waarderingskaarten ingevuld.

Dromenlab Oosterhout-Dongen - waardering
Dromenlab Oosterhout-Dongen - positieve plekken
Dromenlab Oosterhout-Dongen - negatieve plekken
Dromenlab Oosterhout-Dongen - kansen
Het Wilhelmina kanaal 't Blik Dongen

Van droom naar werkelijkheid

“In januari heeft een groot aantal mensen gedroomd over een mooie toekomst voor dit gebied. Door te dromen overstijg je de beperkingen van alledag en het heeft dan ook een prachtig, uitdagend dromenboek opgeleverd. Nu komt de volgende stap: we gaan samen die dromen realiseren. We stappen van het Dromenlab in het MAAKlab, we stappen van inspiratie naar realisatie…”

Wethouder Marian Witte (gemeente Oosterhout, o.a. natuur en groen, omgevingswet)

Dromenlab Oosterhout-Dongen - Het Plekkenplan
Dromenlab Oosterhout-Dongen - divers publiek
Dromenlab Oosterhout-Dongen - waarderingsbord
Dromenlab Oosterhout-Dongen - collage abri
Dromenlab Oosterhout-Dongen - dna

Alleen dit gebied geeft mij extra de ruimte dichtbij huis.

Dromenlab Oosterhout-Dongen - landschap