Dromenlab de wetering

Multifunctioneel dorpshuis De Wetering Loon op Zand

Een volwaardige ontmoetingsplek voor de Loonse bevolking
Dromen over hoe inwoners van Loon in de kern van hun dorp ‘iets’ realiseren waar ze elkaar ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd. De gemeente Loon op Zand heeft getracht De Wetering vorm te geven. Zij willen dit graag door en met de inwoners van Loon bewerkstelligen. Een aantal Loonse voortouwnemers hebben alvast de handen ineen geslagen en zich gegroepeerd in de Wetering Plan Groep, kortweg WPG.

Een gezamenlijke droom voor de nieuwe Wetering

Woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober 2016:
In samenwerking met bewonersinitiatief de Wetering Plan Groep (WPG). werd het Dromenlab georganiseerd in De Wetering in Loon op Zand. Belanghebbenden waren uitgenodigd om mee te dromen over de toekomst van dit multifunctioneel complex.

Sluit je ogen en
laat je fantasie werken 

Zo prikkelde het Dromenlab ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in De Wetering aan de Kloosterstraat. Met als doel traditionele denkpatronen te doorbreken en creatief na te denken over een nieuw concept voor dit multifunctionele gebouw. Maar ook om een nieuwe kijk op deze unieke plek te ontwikkelen.

overleg wetering
Dromenlab de wetering - dromen vangen op het schoolplein
Dromenlab de wetering - discussie

Een volwaardige ontmoetingsplek voor de Loonse bevolking

Vier dagen lang konden inwoners en ondernemers hun zegje doen over een nieuwe invulling van dorpshuis De Wetering in de kern van het dorp. De peiling laat zien waar behoefte aan is en wat op korte en middellange termijn nodig is om te komen tot een volwaardige ontmoetingsplek voor de Loonse bevolking.

‘Samen met deskundigen hebben we de basis gelegd voor het realiseren van een gezamenlijke droom’, Kees Hesselmans, voorzitter WPG

Resultaten

  • Voor én met de Loonse bevolking;
  • Herbestemming, activatie en participatie  in het gebied;
  • Inzicht in de behoefte op de korte en middellange termijn;
  • Een verhaal en concept als basis voor de verdere het realiseren van een gezamenlijke droom;
  • Breed opgehaalde input van bewoners blijft lang bruikbaar bij toekomstige belangenafwegingen.

 

Inspiratie voor de nieuwe Wetering: een plek voor ontmoeting

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132