Centrumplan Nunspeet

juni 2020

Project

Centrumbeleving op 1,5 meter

 
Resultaat

Plan van aanpak

Online Miro tool

1,5 meter uit de kunst

De gemeente Nunspeet heeft in 2019 samen met ondernemers uit recreatie en toerisme de koers ‘Nunspeet: Vier Seizoenen Uit de Kunst’ ontwikkeld. Hieruit blijkt wat Nunspeet een krachtige toeristische aantrekkelijke gemeente maakt, waarop Nunspeet zich kan onderscheiden, voor welke doelgroepen ze dit doet en wat er moet gebeuren om dit te realiseren.

De huidige coronacrisis heeft een onmiddellijke en mogelijk structurele impact op de wijze waarop horeca, leisure, recreatie en toerisme beleefd kunnen en georganiseerd moeten worden. In drie interactieve online werksessies hebben we, samen met een groep van 20 ondernemers, de kansen en mogelijkheden voor de verbetering van de 1,5 meter centrumbeleving verzameld en verwerkt in een aanpak naar acties en concrete plannen voor het restant van 2020.

 

Online & offline co-creatie en participatie

Centrumplan Nunspeet: social distancing tools
Centrumplan Nunspeet: knelpunten
Centrumplan Nunspeet: mogelijkheden
Centrumplan Nunspeet: ruimtelijk voorstel
Samenwerking: Wethouder en ondernemer Samenwerking: Ondernemers

Resultaat

Samen met de gemeente Nunspeet, lokale ondernemers, Creative Builders en Nunspeet uit de kunst zijn een aantal stijlvolle elementen ontwikkeld die op subtiele wijze de 1,5 meter samenleving duidelijk kunnen maken. Passend bij Nunspeet, met een nieuw beeldmerk en een warme uitstraling.
Ondernemers en andere belangstellenden kunnen met een herkenbare en natuurlijke uitstraling bezoekers van buitenaf en eigen inwoners veilig welkom heten in de Nunspeetse dorpen!

Centrumplan Nunspeet op 1,5 meter
Centrumplan Nunspeet op 1,5 meter
Centrumplan Nunspeet: ruimtelijke suggesties
Centrumplan Nunspeet: Huisstijl 1,5 meter uit de kunst
Centrumplan Nunspeet op 1,5 meter

1,5 meter uit de Kunst

Centrumplan Nunspeet op 1,5 meter