Cathalin in Baarn

Visie op ontmoeten in Baarn

Het Brinkhuis in Baarn voor en met elkaar
Baarn telt veel maatschappelijke en culturele organisaties. Veel van deze locaties staan op de nominatie om afgestoten te worden. Midden in de gemeenschap van Baarn biedt Hoofdstraat 1 huisvesting aan enkele inwoners, de Historische Kring Baerne en de bibliotheek. Wanneer de bibliotheek verhuist naar de Speeldoos, komt deze ruimte vrij in het hart van Baarn. Op uitnodiging van de gemeente heeft een collectief van meer dan 15 van deze organisaties de handen in één geslagen, om de gezamenlijke kansen voor deze plek te onderzoeken.

Ontmoeten in Baarn

De organisaties dragen Baarn een warm hart toe, willen de verbinding van bewoners versterken en streven naar een professioneel en informele ontmoetingsplek middenin het centrum van Baarn. Onder de werktitel ‘Brinkhuis’ Baarn hebben zij de afgelopen maanden gekeken hoe ze door samen te werken nog meer kunnen betekenen voor de Baarnse samenleving.

Zij denken aan een nieuwe, zichtbare en uitnodigende plek waar de Baarnaars een podium hebben om zich aan elkaar voor te stellen met wie ze zijn en wat ze doen. Een plek waar spontane ontmoeting plaats kan vinden doordat er, naast reguliere activiteiten ook inspirerende cross-overs worden gefaciliteerd. Een betaalbare en aantrekkelijke plek, waarbij winstgevendheid alleen het vergroten van de toegankelijkheid tot doel heeft.

DromenLab Brinkhuis Baarn

Sluit je ogen en laat je fantasie werken! Zo prikkelde het DromenLab inwoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud om te horen of ze op de goede weg zijn. Of er nog initiatieven of samenwerkingsverbanden missen? Hoe moet volgens jou een ‘Brinkhuis’ er voor deze organisaties uit komen te zien? Wanneer stap jij daar naar binnen?

Van 27 september tot en met 3 september kon iedereen zijn of haar dromen delen via de website, een online enquête en bij het DromenLab tijdens het Cultureel Festival Baarrn in de Pekingtuin zaterdag 3 september jl.

Alle inbreng, tips en ideeën is op prijs gesteld. Wij bedanken iedereen voor zijn/haar actieve deelname!

PM post LI DL Baarn
PM post LI Baarn visie
PM post LI DL Baarn5

Kompas voor nieuwe
samenwerking en een ontmoetingsplek 

De resultaten van het DromenLab, de online Dromenkaarten samen met de enquête, vormen de stem van Baarn. Wij hebben op basis van dit geluid en onze eigen waarden invulling gegeven aan hoe ontmoeten in Baarn mogelijk gemaakt kan worden. Dat hebben wij zo goed mogelijk proberen te verwoorden in onze visie. De visie vormt voor ons het kompas voor de volgende stappen richting een mooie en duurzame samenwerking bedoeld voor iedereen in Baarn.

Met dank aan de gemeente Baarn, De Plekkenmakers en iedereen met zijn of haar actieve deelname aan het DromenLab!

Resultaten

  • De ambitie: één plek voor en met elkaar

  • Samenwerking en programmering

  • Gezamenlijke huisvesting

  • Financieel laagdrempelig en betaalbaar

Het Brinkhuis in Baarn
voor en met elkaar

Oscar van Rijn

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Oscar als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Oscar is landschapsontwerper en klimaatspecialist bij De Plekkenmakers. Hij heeft een ruime ervaring in het integraal benaderen van ruimtelijke opgaven op het gebied van groen, grijs, blauw en klimaat thema’s. Hij kan met zijn enthousiasme mensen motiveren en stimuleren om in beweging te komen en werkt het liefst tussen de mensen in.

oscar@deplekkenmakers.nl
06 - 1219 4035