Bloemhof en bodemdaling

Informatiebijeenkomsten Bloemhof Rotterdam

Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling
Net als in heel Nederland, zakt de bodem in de wijk Bloemhof in Rotterdam. Veel woningen zakken mee, omdat ze niet op heipalen staan. De gevolgen worden met de jaren steeds zichtbaarder, zoals scheefstaande huizen en straten, scheuren in de gevels, schimmel in woningen en wateroverlast bij hevige regenbuien. Bodemdaling veroorzaakt ook problemen op straten en pleinen, en bij kabels en leidingen in de grond.

De bodem zakt in Bloemhof.

De bodem in Bloemhof is zacht. Deze bodem zakt langzaam door het gewicht van de gebouwen, straten en het verkeer. Bodemdaling is een natuurlijk proces. Maar het kan wel zorgen voor problemen op straat en met een huis. Door het dalen van de bodem zakken ook de huizen in Bloemhof. Met als gevolg:

  • Huizen zonder funderingspalen zakken met bodem mee
  • Huizen op een paalfundering zakken niet mee
  • De buitenruimte sluit niet meer aan, met de kans op het breken van kabels en leidingen door hoogteverschillen

InformatieLab Bloemhof

Als onderdeel van een wijkgerichte communicatieaanpak wordt er samengewerkt met sleutelpersonen in de wijk, om veel bewoners te informeren en om in gesprek te gaan over de problemen die bewoners ervaren met hun huis en in de wijk. Met een koffiekar werden straatgesprekken op drukke ontmoetingsplekken gehouden in Bloemhof. 

De Plekkenmakers hebben de Gemeente Rotterdam i.s.m. coöperaties Hef Wonen en Woonstad Rotterdam geholpen met het organiseren, faciliteren en begeleiden van live bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers op drie locaties in Bloemhof. Via digitale bijeenkomsten vanuit het Timmerhuis informeerden we ook particuliere verhuurders over bodemdaling.

Meer weten over Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling? Kijk op MijnBloemhof

PM post Bloemhof5
PM post Bloemhof2
PM post Bloemhof1

Hoe nu verder?

Bewoners en eigenaren van huizen in Bloemhof hebben veel vragen en zorgen over de problemen die bodemdaling geeft in en om hun huis. De aangeboden tijd, aandacht en informatie werd positief ervaren. Er zijn verder nog huisbezoeken gepland en er is straks een informatiepunt in de wijk. Uiteindelijk moet er een plan komen voor de toekomst die zij samen gaan maken.

Reactie van bewoners: “We waarderen dat we onze standpunten konden delen met experts, die klaarstonden om vragen te beantwoorden. Daarnaast was het fijn dat we niet beperkt waren tot enkel het bespreken van bodemdaling, maar ook onze mening konden geven over onze buurt in het algemeen.”

Resultaten

  • Heldere communicatie; 

  • Actieve betrokkenheid van bewoners;
  • Plan van aanpak voor effectieve maatregelen en een gezamenlijke visie op de toekomst van Bloemhof; 
  • Samenwerking tussen huiseigenaren, woningcorporaties en de gemeente om een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te creëren, waarin bewoners trots kunnen zijn.

Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734