Header Binnenstad Oss

Buurthuis De Binnenstad Oss

Dromen over Buurthuis De Binnenstad in centrum Oss
In het centrum van Oss wordt volop gewerkt aan ontmoetingsplekken om zelfstandig wonen in Oss-centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Buurthuis De Binnenstad is daar één van. Hoe zie jij de toekomst van het buurthuis aan het Sint Barbaraplein? Heb je wensen, ideeën of misschien zorgen? Die vragen staan centraal tijdens het DromenLab op zaterdag 3 februari.

Wa miste gij in
onze wijk?

Buurthuis De Binnenstad is een historische locatie aan het Sint Barbaraplein in het centrum van Oss. De voormalige Philipskantine met binnentuin biedt al jaren onderdak aan verschillende verenigingen, organisaties en activiteiten. Het buurthuis wil dé informele ontmoetingsplek zijn voor jong en oud en nog meer de verbinding maken met de buurt.

Tegelijkertijd huisvesten het Walkwartier in aanbouw met o.a. de bibliotheek en een woontoren, Cultuurpodium Groene Engel, maar ook theater De Lievekamp en Cultureel centrum Muzelinck meer bovenwijkse functies en doelgroepen.

DromenLab De Binnenstad

Om een levendige stad met een levendig centrum te realiseren wil de gemeente weten welke doelgroepen in centrum Oss onvoldoende de mogelijkheid hebben om laagdrempelig te kunnen ontmoeten.

Iedereen in de omgeving kon meedenken over de toekomst van buurthuis De Binnenstad tijdens het Dromenlab op zaterdag 3 februari. Centrumbewoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud: ze waren allemaal van harte welkom tussen 10 en 16 uur in het buurthuis.

Een mooie oogst uit een redelijke opkomst: dat is het resultaat van het DromenLab. 49 mensen vulden de enquête in, 14 mensen deelden hun droom via de website en ongeveer 40 mensen bezochten het DromenLab. Er hing een gezellige sfeer en de deelnemers namen uitgebreid de tijd om hun wensen, zorgen en behoeften voor deze plek goed te formuleren. Alle dromen, tips en ideeën zijn zeer op prijs gesteld.

PM post LI Binnenstad Oss
PM post LI Binnenstad Oss4
PM post LI Binnenstad Oss5

Wa miste gij
in onze wijk?

Het DromenLab trok een redelijk aantal mensen, maar 75% van de bezoekers komt niet of nauwelijks in het buurthuis. Voor veel bezoekers was het DromenLab een openbaring. Nieuwe bezoekers waren verrast door het bestaan van het buurthuis en de activiteiten die er plaatsvinden. De huidige bezoekers komen wekelijks en vinden de sfeer erg gezellig, waarbij ze de mensen aardig vinden.

Echter, het gebouw heeft dringend behoefte aan renovatie. Er liggen kansen voor verschillende activiteiten voor jong als oud, zoals koken, dansen en sporten. Meer samenwerking en communicatie wordt ook als belangrijk gezien. Daarnaast wenst men de beschikbare ruimtes efficiënter te gebruiken.

Een opvallend idee dat naar voren kwam, was de transformatie van het buurthuis naar een ‘wijkkantine’ met een open inloop. Bezoekers zien potentie in de locatie vanwege de historische waarde, de aanwezigheid van een grote zaal, de centrale ligging nabij De Groene Engel en de omgeving met veel groen. Bovendien is de doelgroep op loopafstand van het buurthuis gesitueerd.

Resultaten

  • Deelnemers namen uitgebreid de tijd om hun wensen, zorgen en behoeften goed te formuleren voor deze plek in Oss;
  • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor vervolg;
  • Draagvlak van onderaf voor planvorming en beleid;
  • Een positieve energie en publiciteit door een open en transparant proces. 

 

Hartelijk dank voor het delen van jullie dromen voor deze plek!

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Reggy Hulsken

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Reggy als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Reggy is social designer en architect bij De Plekkenmakers. Hij verstaat de kunst om wensen en behoeften te vertalen in een aansprekend ontwerp. Hiernaast is Reggy de uitvinder van het samenwerken en heeft hij een grote affiniteit met werken in ateliervorm.

reggy@deplekkenmakers.nl
06-14493356