Woondiensten Aarwoude

Ondernemingsplan Aarwoude

Samenwerken aan de prettigste woning en leefomgeving
De wereld rondom Woondiensten Aarwoude verandert. Er liggen uiteenlopende maatschappelijke opgaven. Om die aan te pakken, is een goede samenwerking met huurders en samenwerkingspartners cruciaal. Dit vraagt ook om een soepele samenwerking tussen de disciplines in de eigen organisatie. En een blik van buiten naar binnen. Afgelopen tijd is het team van medewerkers in omvang gegroeid en deels vernieuwd. Overname van vastgoed van Hof Wonen is aanstaande. Door deze ontwikkelingen zullen de aard, inhoud en omvang van de werkzaamheden de komende tijd veranderen.

De droom van Woondiensten Aarwoude

Wij willen een sterke, middelgrote plattelandscorporatie aan de noordrand van Zuid-Holland worden. De volkshuisvestelijke meerwaarde in ons werkgebied staat voorop. Wij willen lokaal geworteld blijven, aandacht hebben voor, kennis van en maatwerk in de dorpen en de specifieke uitdagingen die daar spelen. Het zo goed mogelijk bedienen van onze huidige en toekomstige huurders is onze belangrijkste drijfveer. 

Nieuw ondernemingsplan

Het tijdpad van het huidige ondernemingsplan is inmiddels verstreken. Samen met de uitdagingen van de veranderende wereld is dit het moment voor Woondiensten Aarwoude om een nieuw plan te maken dat de koers bepaalt voor de komende jaren.

Door de groei van en wisselingen in ons team kozen wij voor een aanpak waarin wij met elkaar een beeld vormen van de opgave en de collectieve ambitie voor de toekomst bepalen. Wij vinden het belangrijk dat het plan gedragen wordt door iedere medewerker. Het totstandkomingsproces maakte nadrukkelijk onderdeel uit van het ondernemingsplan.

PM post Aarwoude2
PM post Aarwoude1
PM post Aarwoude3

Het proces

Verandering en vernieuwing is kansrijk voor de verdere ontwikkeling van Woondiensten Aarwoude. Zij betrokken medewerkers, vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie, beide gemeenten en de collega corporaties actief in werksessies om samen antwoord te geven op de volgende vragen:
– Hoe zien wij Woondiensten Aarwoude in 2030?
– Wat (en wie) is nodig om dit te bereiken?

Na een intensieve en gezamenlijke reis, die de Plekkenmakers mochten begeleiden, is er een mooie mijpaal in de vorm van een nieuw ondernemingsplan behaald met collega’s en verschillende stakeholders. We brachten hun geschiedenis in kaart, keken vooruit, definieerden thema’s en maakten actieplannen voor meer samenhang.

Resultaten

  • Gezamenlijk verhaal als fundament voor de verdere ontwikkeling van Woondiensten Aarwoude;
  • Concept en ontwikkelrichting in een inspirerend ondernemingsplan;
  • Inzicht in de behoeften en wensen van stakeholders;
  • Helder beeld van de meerwaarde, kansen en risico’s;
  • Concrete vertaling van de ambities naar thema’s, acties en resultaten;
  • Actieve deelname in een co-creatief proces;
  • Positieve vibe, begrip en enthousiasme. 

Samenwerken aan de prettigste woning en leefomgeving

Gerelateerde plekken

We maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Bekijk onze plekken en concepten.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132