Horecagebiedsplannen Rotterdam

Horecagebiedsplannen Rotterdam

Horecagebiedsplannen Rotterdam De horecagebiedsplannen gelden, samen met onder andere bestemmingsplannen, als toetsingskader bij de vergunningverlening. Het horecagebiedsplan stuurt vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid op de ontwikkeling van horeca. ...
Herontwikkeling Statenjachtstraat Banne-Zuid

Herontwikkeling Statenjachtstraat Banne-Zuid

Dromenlab Statenjachtstraat De plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat 598 krijgt een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Bereid om daarover mee te denken en praten? Op zaterdag 2 maart zijn we gestart met een Dromenlab, een middag...
Informatiebijeenkomsten Bloemhof Rotterdam

Informatiebijeenkomsten Bloemhof Rotterdam

De bodem zakt in Bloemhof. De bodem in Bloemhof is zacht. Deze bodem zakt langzaam door het gewicht van de gebouwen, straten en het verkeer. Bodemdaling is een natuurlijk proces. Maar het kan wel zorgen voor problemen op straat en met een huis. Door het dalen van de...
Buurthuis De Binnenstad Oss

Buurthuis De Binnenstad Oss

Wa miste gij in onze wijk? Buurthuis De Binnenstad is een historische locatie aan het Sint Barbaraplein in het centrum van Oss. De voormalige Philipskantine met binnentuin biedt al jaren onderdak aan verschillende verenigingen, organisaties en activiteiten. Het...
Vitale dorpskernen Lansingerland

Vitale dorpskernen Lansingerland

DromenLabLansingerland Sinds de zomer van 2022 wordt er met een werkgroep nagedacht over de toekomst van aantrekkelijke winkelgebieden, met behulp van verschillende onderzoeken. Hier zijn enkele uitgangspunten uit voortgekomen. Tijdens het DromenLab horen we graag wat...