Privacyverklaring

De Plekkenmakers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving.

Laatste wijziging: 9 november 2022

Contactgegevens

De Plekkenmakers
Zomerhofstraat 84
3032 CM Rotterdam

Contactpersoon: Alex Neves

Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Op deze website worden functionele- en analytische cookies gebruikt om het functioneren van deze website te verbeteren en om het verkeer op de website te analyseren. We delen informatie over gebruik van onze website alleen met onze analysepartners.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees voor meer informatie hierover het stappenplan cookies verwijderen van de consumentenbond. We gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies hebben een puur technische functie en zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bijvoorbeeld of je wel of niet akkoord bent gegaan met onze cookies, en je naam, e-mailadres en website als je een reactie op een artikel plaats zodat deze gegevens automatisch worden ingevuld als je een volgende keer een reactie plaatst. Cookies:

 • comment_author_* (naam, e-mail en url die in het reactieformulier zijn ingevoerd)
Analytische cookies

Deze website gebruikt Google Tag Manager en Google Analytics voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over het gebruik van deze website om te helpen deze site te verbeteren. Voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics is de handleiding van de autoriteit persoonsgegevens gebruikt. Het laatste octet van het IP adres is gemaskeerd en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Cookies:

 • _ga
 • _gali
 • _gat
 • _gid
Overige cookies & trackers

Op onze website worden verder de volgende cookies & trackers gebruikt:

 • AddToAny: voor het tonen van sociale media deelknoppen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Plekkenmakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom:

Klanten

Als je een product of dienst van De Plekkenmakers hebt afgenomen dan gebruiken we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het versturen van facturen, het afhandelen van betalingen en om te kunnen voldoen aan wettelijk toe verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. We houden je ook op de hoogte van wijzigingen van onze diensten en producten en sturen je tips over online marketing.

Website

Door gebruik te maken van deze website wordt je IP-adres verwerkt en opgeslagen in de serverlogbestanden, WordFence Security logbestanden en Security-logbestanden. Als je een reactie op een artikel achterlaat, een bericht via het contactformulier verstuurd of je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan ontvangt en verwerkt CleanTalk Anti-Spam je IP-adres, e-mail, tekst en waarden van elk ingevuld formulierveld. Deze gegevens worden maximaal 45 dagen bewaard.

Nieuwsbrief

Bij aanmelding geef je je naam en e-mailadres zodat we je maximaal één per week een tip over online marketing te sturen en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. We houden bij welke nieuwsbrieven je opent en welke pagina’s van deze website je bezoekt. Met die informatie kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Contactformulier op deze website

Het contactformulier vraagt je naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat we kunnen reageren op het door jou gestuurde bericht. Aanmeldformulieren voor het delenemen aan onze evenementen vragen mogelijk aanvullende informatie.

Reacties op artikelen op deze website

Als je een reactie op deze website achterlaat dan registreren we je naam, e-mail en IP-adres om spam te detecteren. Je naam en reactie worden op de website getoond. Met een geanonimiseerde string op basis van je e-mailadres (hash) wordt gecontroleerd of je de Gravatar service gebruikt. Als je deze service gebruikt dan wordt je profielfoto bij jouw reactie getoond.

Reacties worden voor altijd bewaard zodat we je volgende reactie automatisch kunnen herkennen en goedkeuren. Wanneer je een reactie achterlaat, kun je aangeven of jouw gegevens in een cookie opgeslagen mogen worden. Daardoor hoeft je je gegevens niet voor iedere reactie opnieuw in te vullen.

Sociale Media & Adverteren

Deze website bevat soms inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, sociale media berichten, etc.) die is ingesloten vanaf andere websites. Deze inhoud gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Plekkenmakers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar bovenstaande contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om via deze link een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Plekkenmakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens namens ons verwerken:

 • MailChimp: voor het versturen van onze nieuwsbrief met tips over online marketing
 • Antagonist: voor de hosting van deze website en e-mailserver
 • Google Workspace: voor e-mail, relatiebeheer en documentenopslag
 • Google Analytics: voor anonieme statistieken over het gebruik ven deze website
 • Microsoft Office: voor documentverwerking en -opslag
 • WordPress (core, thema en plugins): voor het publiceren en onderhouden van deze website
 • WordFence Security: om deze website tegen onrechtmatig gebruik te beschermen
 • Sociale Media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Youtube.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen voor jou kunnen hebben (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).