Plekevent

Afstandelijke zakelijkheid en gezamenlijk verlangen:
Het zoet en zuur van participatie!

De leefbaarheid van het Brabantse dorp Macharen staat onder druk. In plaats van vooraf een doorgetimmerd plan te maken koos de gemeente Oss ervoor om bewoners eerst zelf aan het woord te laten over de toekomst van hún dorp. Wat startte als participatieproces rondom ontmoeten groeide in korte tijd uit tot een proces naar integrale gebiedsontwikkeling. Vervolgens moest er flink worden gerekend en getekend om tot een haalbaar plan te komen.

Het volgende
PlekEvent
n.t.b.

10:00-11:30 uur

 

Thuis in de wijk:
visie op ontmoeten

Dorpshuizen hebben een belangrijke rol in het ontmoeten binnen de kernen en buurten van Oss. Gelijktijdig is de manier waarop ze gerund worden toe aan herziening en vindt niet elke ontmoeting vanzelfsprekend plaats in dorpshuizen. De Plekkenmakers organiseerden in samenwerking met een bewonersgroep, het bestuur van het dorpshuis en  

de gemeente een participatieproces rondom de vragen: hoe zien bewoners ontmoeten in de toekomst? En onder welke voorwaarden kan deze ontmoeting duurzaam vormgegeven worden? Daarna gingen enthousiaste bewoners in werkgroepen aan de slag om dromen uit te werken tot concrete plannen.

ML MAC

Integrale gebiedsontwikkeling: bruisend dorpshart!

Onderweg ontstond het inzicht dat wonen, ontmoeten en sport, de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis en de voorgenomen woningbouw op het voormalige voetbalterrein, elkaar beïnvloeden. Een kopgroep, waarin alle initiatieven vertegenwoordigd zijn, werd in het leven geroepen de samenhang en eensgezindheid te waarborgen. De gemeente onderzocht in scenario’s hoe invulling gegeven kon worden aan de integrale gebiedsontwikkeling.

In het afgelopen Plek Event namen Chris Ermers, voorzitter van de kopgroep Macharen, en Annemieke Verstraten, adviseur maatschappelijk vastgoed gemeente Oss, ons mee in het verhaal van Macharen, van aanleiding tot perspectief, langs successen en leerervaringen.

 

 

Het laatste PLEK! nieuws

Van top down, zoals we het altijd deden, naar de tijd van bottom up

Van top down, zoals we het altijd deden, naar de tijd van bottom up

In de derde weg werken we samen aan nieuwe ideeën en voeren dat ook samen uit. Ieder vanuit zijn eigen belang en kennis. De gemeente bewaakt het budget en de wettelijke kaders en de belanghebbenden brengen hun kennis van de praktijk mee. Zo zijn zij samen eigenaar van de plannen en de uitvoering.

Aan iedereen in Macharen: proficiat!

Aan iedereen in Macharen: proficiat!

Dorpshuizen hebben een belangrijke rol in het ontmoeten binnen de kernen en buurten van Oss. Gelijktijdig is de manier waarop ze gerund worden toe aan herziening en vindt niet elke ontmoeting vanzelfsprekend plaats in dorpshuizen.

PlekEvent: Afstandelijke zakelijkheid en gezamenlijk verlangen

PlekEvent: Afstandelijke zakelijkheid en gezamenlijk verlangen

Samen plannen maken kan zorgen voor breed en groot draagvlak. In het komend Plek Event nemen Chris Ermers, lid van de kopgroep Macharen en Annemieke Verstraten, projectleider en adviseur bij het vastgoedbedrijf van gemeente Oss, ons mee in het verhaal van Macharen, van aanleiding tot perspectief, langs successen en leerervaringen.

Oscar 2021

Wil je meer weten
over PlekEvent?

Oscar kan je meer vertellen over hoe wij je inspireren met leuke en professionele manieren om mensen te verbinden en onderbouwde visies en concepten te maken.

oscar@deplekkenmakers.nl
06 1219 4035