Plekevent

Inwonerparticipatie:
Hoe pak je dat aan?!

Tiny Houses, Big Future?!
Regelmatig worden Tiny Houses als burgerinitiatief of spin-off ingebracht in onze (participatie-)projecten. Wij merken enthousiasme in projecten, maar het lijkt niet echt tot versnelling te komen. Vanuit het perspectief van de bewoner komt het vrij lastig van de grond. Het onderwerp maakt meters, maar de ontwikkeling en innovatie verloopt gestaag. Waar stagneert het? Wat maakt het complex? Waar ligt de drempel? Wat is de meerwaarde? En hoe breng je het samen?

Tiny House is kansrijk, maar ook een zoektocht. Het staat niet op zichzelf. De kracht van een Tiny House is de relatie met de omgeving. Daar moet je een goed verhaal en de waarde van de plek en de mensen voor kennen. Niet kiezen tussen bebouwd of natuur, maar bebouwd én natuur. De overgang van binnen naar buiten bedienen en veel meer buiten wonen om ook natuurontwikkeling te helpen in plaats van bedreigen. Hoe kunnen we krachten bundelen en burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen?

Het volgende
PlekEvent is in sept/okt 2022

10:00-11:00 uur

 

Participatie krijgt een prominentere rol

Als professionals houden we het liefst 100% grip op ons project. We denken dat het betrekken van de omgeving alleen maar complicerend, vertragend en daarmee risico verhogend werkt. We hebben de neiging om invloed van buiten te beperken tot informeren, meedenken of meepraten. Zodat we kunnen blijven sturen, vanuit procedures, binnen budget en volgens planning. Tijdelijkheid maakt het makkelijker voor de omgeving, terwijl tijdelijk niet de wens is en acceptatie juist op termijn ontstaat.

Ontwikkelingen van gebieden en gebouwen worden nagenoeg allemaal gedreven door een projectmatige aanpak. Het betrekken van de omgeving krijgt in de politiek en wetgeving echter een steeds prominentere rol. Participatie is geen apart onderdeel van een project. Het welslagen van een eindresultaat is evenmin uitsluitend het resultaat van een goed doorlopen participatietraject. Daarnaast kan zowel het participatieproces als de projectmatige aanpak niet zonder heldere regels en kaders.

PlekKompas

PlekKompas
voor succesvolle participatie

Een plek die klopt wordt gevormd door een zorgvuldig samenspel van drie pijlers: ontwerp, regels én mensen. Het stabiele draaipunt in dit PlekKompas is de gezamenlijke ambitie: de ‘why’ van het initiatief en de ultieme omschrijving van het gedeelde verlangen waarop je voortdurend met elkaar kunt teruggrijpen.

In Plek Event kregen we een inkijk op Duinvallei in Katwijk. Wijkregisseur Ton den Butter van de gemeente Katwijk en Marjolein Jonker van Tiny House Nederland namen ons mee in de ontwikkeling van dit gebied voor nieuwe initiatieven. Wat wilden zij samen bereiken? Hoe is de omgeving hierin betrokken en waarom is dat belangrijk? Welke beweging is op gang gebracht?

Het laatste PLEK! nieuws

PlekKrant: Tiny Houses, Big Future?!

PlekKrant: Tiny Houses, Big Future?!

De zesde editie van PlekEvent, een energieke, inspirerende en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers, stond 20 mei 2022 in het teken van burgerinitiatief Tiny Houses. Een onderwerp dat we steeds vaker als kans voorbij zien komen bij gebiedsontwikkelingen. In...

Inwonerparticipatie: hoe pak je dat aan?

Inwonerparticipatie: hoe pak je dat aan?

Regelmatig worden Tiny Houses als burgerinitiatief of spin-off ingebracht in onze (participatie-)projecten. Wij merken enthousiasme in projecten, maar het lijkt niet echt tot versnelling te komen. Vanuit het perspectief van de bewoner komt het vrij lastig van de grond. Het onderwerp maakt meters, maar de ontwikkeling en innovatie verloopt gestaag.

PlekEvent krant: Help participatie!

PlekEvent krant: Help participatie!

De vijfde editie van PlekEvent, een inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers, stond 28 januari 2022 in het teken van inwonerparticipatie, met reputatiemanagement als belangrijk item. 45 vakgenoten deelden kennis en inzichten uit de praktijk.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over PlekEvent?

Glenn kan je meer vertellen over hoe wij je inspireren met leuke en professionele manieren om mensen te verbinden en onderbouwde visies en concepten te maken.

glenn@deplekkenmakers.nl
06 1088 6132