Plekevent

Thuis in de wijk:
Bloeiende buurten voor
wonen, welzijn en zorg!

Toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg krijgt meer en meer vorm in dorpen, buurten en wijken waar een gemengde bewonersgroep woont. Hoe zorgen we dat dit tot bloei komt? Als een plek waar je je thuis voelt, een ommetje kunt maken, even kunt sporten en buurtgenoten kunt ontmoeten. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen en bewoners initiatieven ruimte krijgen? De buurt als gezonde en sociale leefomgeving.

Het volgende
PlekEvent is in
mei of juni

10:00-11:30 uur

 

Veranderingen in
wonen en zorg

De uitdagingen vragen niet alleen om aanpassing van de fysieke infrastructuur, bestaand vastgoed en nieuwe, kleinschalige woonvormen, maar ook om een nieuwe sociale structuur: betere samenwerking en nieuwe verbindingen met en in de buurt. Hoe ziet ons woonzorglandschap er in de toekomst uit?

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de wereld van wonen en zorg. Mensen moeten zich steeds langer zelfstandig in hun eigen woning zien te redden en zijn zelf verantwoordelijk voor aanpassingen aan de eigen woning, het regelen van mantelzorg en het onderhouden van een netwerk om eenzaamheid tegen te gaan. 

Kas voor de Toekomst

MAAK VAN EEN WIJK EEN ‘THUIS’!

In afgelopen Plek Event keken we samen met Yvonne Witter van de organisatie terug op het recente congres Thuis in de Wijk en bespraken we de oogst van het creatieve DromenLab dat we in ‘de kas voor de toekomst’ op locatie organiseerden.

Welke dromen hebben bezoekers gedeeld voor nieuwe woonzorgvormen en zorgzame buurten? Welke creatieve ideeën hebben zij voor nieuwe verbindingen en betere samenwerking in wijken en buurten? Welke kansen en mogelijkheden worden gezien om knelpunten op te lossen en te komen tot het versnellen van succesvolle oplossingen?

 

 

 

Het laatste PLEK! nieuws

Terugblik op het Congres Thuis in de wijk in Den Bosch!

Terugblik op het Congres Thuis in de wijk in Den Bosch!

De Plekkenmakers stonden op het Kennisplein van het congres om samen na te denken over mogelijke veranderingen, nieuwe woonzorgvormen en samenwerkingen tussen partijen in buurten. Hier maakten wij in onze ‘kas voor de toekomst’ visualisaties gedurende het congres en verzamelden we eyeopeners om nieuwe ideeën tot bloei te laten komen.

PlekEvent: Bloeiende buurten

PlekEvent: Bloeiende buurten

Afgelopen week stonden De Plekkenmakers op het Kennisplein van congres Thuis in de wijk om samen na te denken over mogelijke veranderingen, nieuwe woonzorgvormen en samenwerkingen tussen partijen in buurten. Hier maakten wij in onze ‘kas voor de toekomst’ o.a. visualisaties gedurende het congres.

Maak van een wijk een ‘thuis’!

Maak van een wijk een ‘thuis’!

Congres Thuis in de Wijk 2023, bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg, vond plaats op 22 maart in Den Bosch. In komend Plek Event kijken we samen met Danielle Harkes en Yvonne Witter van de organisatie terug op het recente congres Thuis in de Wijk en bespreken we de oogst van het creatieve DromenLab op locatie.

Oscar 2021

Wil je meer weten
over PlekEvent?

Oscar kan je meer vertellen over hoe wij je inspireren met leuke en professionele manieren om mensen te verbinden en onderbouwde visies en concepten te maken.

oscar@deplekkenmakers.nl
06 1219 4035