5 inzichten PlekEvent #2

Vijf tips voor (online) participatie met bewoners en ondernemers

Vrijdag 15 januari vond de tweede editie plaats van PlekEvent, het inspirerende, interactieve en creatieve online-event van De Plekkenmakers. Een platform om kennis en ervaringen te delen over co-creatieve visie- en conceptontwikkeling. 65 professionals, werkzaam bij gemeenten, ontwikkelaars,  woningcorporaties en onderwijsinstellingen, als ondernemer of adviseur, deelden hun ervaringen. Dit keer over online participatie met bewoners en ondernemers. Hier de belangrijkste inzichten in 5 tips:

  1. Continue communicatiecampagne

Voorkom de ‘quick fix’; de traditionele eenmalige inspraakbijeenkomst, het op zichzelf staande event. Een beweging breng je op gang door middel van een continu communicatiecampagne. Met een consistente aanpak, waarin je voor, tijdens en na het participatieproces zichtbaar bent, laat je zien dat je aandacht besteedt aan het proces en dat je bewoners en ondernemers serieus neemt. Zo bouw je aan relaties.

Case DromenLab Wervershoof

Tijdens PlekEvent deelden wij de case van Wervershoof, waar bewoners en ondernemers in een DromenLab wensen en ideeën deelden om het winkelgebied in het dorp toekomstbestendig te maken. Mensen konden online en offline hun dromen delen. Wij zorgden met reuring en publiciteit (die werden ondersteund met gerichte advertising op Facebook) voor een groot bereik en actieve participatie. Mensen deden mee via een online enquête, via huis-aan-huis verspreide Droomkaarten of een formulier op een projectpagina op onze website. Via de chat hadden wij continu contact met betrokkenen. We gingen met een mobile abri de straat op en brachten goodiebags naar de groepjes deelnemers van de twee online interactieve en verdiepende Dromenlabsessies. Het resultaat was na één week DromenLab  veel reuring en 536 dromen in een dorp met 8000 inwoners.

  1. Geef mensen de tijd en de mogelijkheden om mee te doen

Geef mensen de ruimte om informatie tot zich te laten doordringen en bied verschillende mogelijkheden om mee te doen. Denk daarbij aan een combinatie van synchrone en asynchrone opties: activiteiten waarbij je elkaar gelijktijdig ontmoet en activiteiten die eenieder op een zelfgekozen moment kan doen. Bied ook zowel online- als offlinemogelijkheden aan. Met variëteit kunnen mensen een vorm kiezen die bij hen past en kun je verschillende doelgroepen bereiken en stimuleren mee te doen.

  1. Werk visueel

In de hoop anderen enthousiast te maken, gebruiken wij dikwijls veel woorden, projectplannen en notities. Dat werkt vaak averechts, zodat toehoorders juist afhaken. Woorden alleen stimuleren niet het creatieve vermogen van mensen om lastige maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Visueel, creatief en actief werken prikkelt het inbeeldingsvermogen wel en zorgt voor energie in het proces. Moodboards, online whiteboards, zoals Miro of Mural, en visuele verslaglegging voedt de creativiteit van deelnemers in online en offline sessies.

  1. Werk met transparante kaders en koppel terug

Manage verwachtingen. Wees vooraf in de uitnodiging al helder over het doel, de spelregels, de vorm en dat wat participanten kunnen verwachten. Geef bij een online meeting ook eenvoudige instructies en bied de mogelijkheid om vooraf te oefenen met tools zoals Miro. Zorg ook altijd voor een goede follow-up en koppel terug wat je gedaan hebt met de ingebrachte ideeën. Mensen vinden je betrouwbaar omdat je helder, transparant en écht bent.

  1. Steek energie in de positieve kopgroep en geef hen regie

Hoe breng je een beweging op gang? Waar begin je? Wanneer je je als opdrachtgever faciliterend en uitnodigend opstelt, tref je eerder mensen die partner willen zijn en met wie je duurzame relaties kunt opbouwen. Deze groep is niet geïnteresseerd in meedenken, maar in mede-eigenaarschap van het proces. Steek hier energie in. Geef deze actieve kopgroep regie en verantwoordelijkheid om zelf plannen te maken binnen de gestelde kaders. Vanuit de positieve beweging die de kopgroep op gang brengt, willen andere ondernemers en bewoners vanzelf meedoen.

Samen aan de slag met jouw plek?

Goeie plekken maak je samen. Dat is wat we doen. We brengen mensen bij elkaar. Halen ze weg van de zijlijn. Dan gaan we op zoek naar hun ideeën en opvattingen. Zodat het straks ook hun plek is. We beginnen bij de oorsprong. Het DNA van de plek. Dat vervlechten we met de dromen en de ideeën van iedereen. We vatten het samen in een krachtig verhaal. Daarna maken we een ambitieus en onderbouwd concept voor een plek die klopt als een hart. Want een plek die klopt, is een plek die leeft.

Wil jij co-creatief een visie of concept ontwikkelen? Of heb je hulp nodig bij jouw opgave? Wij bieden gratis een peilsessie aan van een uur, waarin we met twee Plekkenmakers inzoomen op jouw plek en jouw specifieke vraag. Boek hier jouw peilsessie!

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132