PLE 021 Plekkenmakersevent 02

PlekEvent: van regisseren naar faciliteren

Van regisseren naar faciliteren

Als we stilstaan bij waarom iets een vraagstuk is, de tijd nemen om te praten ‘met’ in plaats van ‘over’ en durven te kijken vanuit de toekomst levert dat een andere richting en dus ook andere oplossingen op voor maatschappelijke opgaven. Emancipatie in denken en doen vraagt niet om een nieuw systeem, maar om nieuwe principes: empathie, menskracht en samenredzaamheid.

Systemen worden belangrijker gemaakt dan mensen

Privatisering van de publieke sector en een overheid die zich meer en meer terugtrekt hebben geleid tot een marktwerking die vaak niet meer past bij de omgeving waarin deze wordt toegepast. Professionele organisaties in onderwijs, welzijn en zorg sturen op onderdelen die het mogelijk maken voor de organisatie om te ‘overleven’.

Die focus heeft geleid tot wantrouwen van de burger en een systeem dat nodig is om dat wantrouwen te ‘managen’. Het gevolg is dat ieder persoonlijk vraagstuk vraagt om professionele ondersteuning waardoor burgers het probleem niet zelf meer (kunnen) aanpakken: burgers stellen zich op als klanten en leggen de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij professionals.

Protest

PlekEvent: de inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers. PlekEvent is de plek om samen tot inzichten te komen. Wij inspireren jou met de methodiek van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling.
Met praktische voorbeelden en interactie met jou.

In 2023 organiseren de Plekkenmakers een serie Plek Events rond het thema ‘Thuis in de Wijk’. Elke editie delen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar bieden wij een klant de ruimte om zijn of haar ‘reis’ te vertellen, vaak aangevuld met een deskundige uit ons netwerk.

Anders denken en kijken

Aanbod-denken (‘we weten wat goed is voor de wijk’) stimuleert dat nieuwe ideeën een voortdurende herhaling van of aanvulling zijn op dat bestaande systeem. Burgers haken af omdat ze zich niet herkennen in het aanbod: het is niet van hen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zou je als gemeente of maatschappelijke organisatie, burgers en eigen medewerkers ruimte en vertrouwen moeten geven. Ruimte voor initiatief, om te experimenteren, fouten te maken en te leren. Het vraagt om moed, leiderschap en discipline, om het initiatief bij initiatiefnemers te laten en te faciliteren.

Bijsturen in de wind

Uitnodiging PlekEvent:
Vrijdag 30 juni van 10:00 tot 11:30 uur

Meld je aan

 

Mensen kunnen zelf oplossingen vinden

Het Utrechtse dorp Austerlitz met een sterke community bewijst dat het mogelijk is om samen, met de juiste mix van doeners en denkers, intelligentie en niet-lullen-maar-poetsen en coöperatie op te richten met bijna honderd vrijwilligers. Ze hebben zelf hun meer-generatiegebouw met school, dorpshuis, starters- en zorgwoningen én zijn zorg- en welzijnsvoorziening geregeld.

Vrij Nederland schreef er treffend over op 13 december 2022 ‘…met Austerlitz Zorgt hebben de bewoners (…) zich onder de overheid uit gewurmd (…) een overwinning van de doe-het-zelvers op politici.’ Onlangs verscheen het boek ‘Austerlitz doet het zelf’, bedoeld voor dorpsgenoten én voor actieve burgers elders in het land, die overwegen een burgerinitiatief te starten.

In het komend Plek Event zijn ervaren welzijnsbestuurder en lid van de Sociaal Adviesraad van de gemeente Waalwijk Kees van Loon en community builder Irma Vroegop onze gastsprekers.

Heb je je al aangemeld?
Top! Bekijk hieronder het introductiefilmpje.

ThuisindeWijk 2023 LV

Filmpje Kees van Loon
In dit filmpje van 2 minuten gaat Kees van Loon alvast in op de problematiek van wantrouwen en systemen naar de oplossing vinden in een proces van anders kijken en denken, andere rollen, nieuw beleid en bottom-up beter samenwerken.
Klik hier voor de introducerende video

Meld je aan

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734