Header 10

PlekEvent: Afstandelijke zakelijkheid en gezamenlijk verlangen

Het zoet en zuur van participatie!

De leefbaarheid van het Brabantse dorp Macharen staat onder druk. In plaats van vooraf een doorgetimmerd plan te maken koos de gemeente Oss ervoor om bewoners eerst zelf aan het woord te laten over de toekomst van hún dorp. Wat startte als participatieproces rondom ontmoeten groeide in korte tijd uit tot een proces naar integrale gebiedsontwikkeling. Vervolgens moest er flink worden gerekend en getekend om tot een haalbaar plan te komen. 

PlekEvent #10

Leefbaarheid onder druk

Inwoners van Macharen zien het aantal voorzieningen teruglopen en ervaren dat de leefbaarheid onder druk staat. De voetbalvereniging is verdwenen en de basisschool gaat haar deuren sluiten.

Om de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren hebben dorpsbewoners de wens om, naast meer betaalbare woningen en aandacht voor ouderenzorg, het huidige dorpshuis te vernieuwen tot multifunctionele accommodatie met de functies sport, ontmoeten en kinderopvang.

Luchtfoto bron BD

PlekEvent: de inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers. PlekEvent is de plek om samen tot inzichten te komen. Wij inspireren jou met de methodiek van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling.
Met praktische voorbeelden en interactie met jou.

In 2023 organiseren de Plekkenmakers een serie Plek Events rond het thema ‘Thuis in de Wijk’. Elke editie delen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar bieden wij een klant de ruimte om zijn of haar ‘reis’ te vertellen, vaak aangevuld met een deskundige uit ons netwerk.

Thuis in de wijk: visie op ontmoeten

Dorpshuizen hebben een belangrijke rol in het ontmoeten binnen de kernen en buurten van Oss. Gelijktijdig is de manier waarop ze gerund worden toe aan herziening en vindt niet elke ontmoeting vanzelfsprekend plaats in dorpshuizen.

De Plekkenmakers organiseerden in samenwerking met een bewonersgroep, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente een participatieproces rondom de vragen: hoe zien bewoners ontmoeten in de toekomst? En onder welke voorwaarden kan deze ontmoeting duurzaam vormgegeven worden? Daarna gingen enthousiaste bewoners in werkgroepen aan de slag om dromen uit te werken tot concrete plannen.

Post Presentatie Macharen

Uitnodiging PlekEvent:
Vrijdag 29 september van 10:00 tot 11:30 uur

Meld je aan

 

Integrale gebiedsontwikkeling: een nieuw en bruisend dorpshart

Onderweg ontstond het inzicht dat wonen, ontmoeten en sport, de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis en de voorgenomen woningbouw op het voormalige voetbalterrein, elkaar beïnvloeden. Een integrale gebiedsontwikkeling moet zorgen voor een nieuw en bruisend dorpshart. Een kopgroep, waarin alle initiatieven vertegenwoordigd zijn, werd in het leven geroepen de samenhang en eensgezindheid te waarborgen. De gemeente onderzocht in scenario’s hoe invulling gegeven kon worden aan de integrale gebiedsontwikkeling.

Elkaar bij de les houden
Onderweg waren er financiële en technische uitdagingen en botste de beleving van bewoners regelmatig met die van ambtenaren, desondanks bleven kopgroep en gemeente elkaar opzoeken en aansporen tot resultaat. En met succes! In september neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Samen plannen maken kan zorgen voor breed en groot draagvlak. Maar levert samenwerken altijd het gewenste resultaat op waar jij naar op zoek bent?

Heb je je al aangemeld?
Top! Bekijk hieronder het introductiefilmpje.

Interview Chris Ermers

Filmpje Chris Ermers en Annemieke Verstraten
In dit filmpje van 2 minuten nemen Chris Ermers en Annemieke Verstraten ons alvast mee in het verhaal van Macharen, van aanleiding tot perspectief, langs successen en leerervaringen.
Klik hier
Online enquête: 3 vragen in 3 minuten!
Wij zijn benieuwd hoe jij de zakelijke en relationele uitdagingen van nu ervaart en wat je vindt van contrasterende belangen bij een integrale gebiedsontwikkeling. Schrijf op wat als eerste in je opkomt. De resultaten delen wij tijdens PlekEvent!
Klik hier 

Meld je aan

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734