Dromen en wakker
worden in de toekomst

Wij zijn een gepassioneerd team van specialisten, die effectief met elkaar samenwerken. Wij stellen gezamenlijke doelen en zien kansen vanuit onze waarden, die ons kompas vormen en wendbaar richting geven aan wat we doen en hoe we werken.

Co-creatie is niet alleen een voorwaarde voor de persoonlijke samenwerking met klanten en stakeholders, ook voor ons team. De gezamenlijke dynamiek stimuleert, motiveert en is vervullend. De energie en betrokkenheid om samen met vertrouwen meer te willen bereiken dan alleen maakt de samenwerking leuker en waardevoller.

PlekKompas
Reggy Hulsken

Reggy Hulsken

Social designer | Architect

Reggy is architect en een groot luisteraar. Hij verstaat de kunst om wensen en behoeften te vertalen in een aansprekend ontwerp. Maar ook het afstemmen van die van collega-architecten op de omgeving. Reggy kan met zijn openheid en manier van schetsen mensen inspireren.

Je kwetsbaar durven opstellen is onmisbaar in de reis naar nieuwe duurzame plekken. Reggy is de uitvinder van het samenwerken en werkt graag in ateliervorm. Opdrachtgevers, specialisten en nieuwe gebruikers zijn hier onderdeel van.

Glenn van der Vleuten

Glenn van der Vleuten

Kwartiermaker | Participatie specialist

Glenn werkte jarenlang op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij heeft goed zicht op wat leeft en speelt op verschillende niveaus binnen en rondom organisaties.

Glenn voegt creatiekracht toe aan vraagstukken. En weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen. Zijn analytische kwaliteiten, leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid komen hem daarin goed van pas.

Alex Neves

Alex Neves

Stedenbouwkundige | Architect

Alex heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen als architect én stedenbouwkundige. Onderzoek en strategie spelen een grote rol in zijn werk, waarbij identiteit, beleving en de gebruiker centraal staan.

Alex is bescheiden, betrouwbaar en zoekt de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken. Met een passie voor fotografie en vormgeving als belangrijke instrumenten, zorgt hij voor een visueel onderbouwd fundament.

Oscar van Rijn

Oscar van Rijn

Participatie- & klimaatspecialist

Oscar heeft een ruime ervaring in het integraal benaderen van ruimtelijke opgaven op het gebied van groen, grijs, blauw en klimaat thema’s. Hij heeft kennis opgebouwd bij diverse ingenieursbureaus en gemeentelijke organisaties.

De nieuwe Omgevingswet vraagt van ons allemaal een andere rol. Organisaties en bewoners helpen om in de juiste stand te komen is van belang om samen de uitdagingen aan te kunnen. Oscar kan met zijn enthousiasme mensen motiveren en stimuleren om in beweging te komen en werkt het liefst tussen de mensen in.

Renate Siebeling

Renate Siebeling

Officemanager

Renate is werkzaam als officemanager bij De Plekkenmakers. Zij is het aanspreekpunt voor het plannen van afspraken en af en toe ook aanwezig op diverse locaties. Verder zorgt zij op de achtergrond dat administratieve zaken geordend zijn en blijven.

Renate ondersteunt elke Plekkenmaker waar nodig. Zij houdt ook van de leuke afwisseling, waarbij ze onder andere extra ondersteuning biedt op het vlak van projectmanagement.

Alex Neves

Wil je meer weten
over onze cultuur?

Alex kan je meer vertellen over hoe wij ons collectief verrijken en een voorliefde hebben voor complexe ruimtelijke vraagstukken.

Laat op een enthousiaste en creatieve manier weten waarom jij bij ons past, als projectmanager, grafisch ontwerper, communicatieadviseur of…?

alex@deplekkenmakers.nl
06 4128 2734

Nieuws over de
Plekkenmakers

De Plekkenmakers bij Stek!

De Plekkenmakers bij Stek!

STEK is een gek stukje Breda en bevindt zich op een braakliggend terrein in het Havenkwartier. Op dinsdag zijn ze eigenlijk dicht, maar voor ons gooiden ze de boel open, omdat ze ons wel leuk vinden met wat we doen. Een voor een druppelden we dinsdagmiddag op verschillende tijden binnen voor een drankje bij het STEK-Café.

Teamwork makes the Plekkenmakers dream work

Teamwork makes the Plekkenmakers dream work

Co-creatie is niet alleen een voorwaarde voor de persoonlijke samenwerking met klanten en stakeholders, ook voor ons team. De gezamenlijke dynamiek is in positieve zin verder versterkt. De energie en betrokkenheid om samen met vertrouwen meer te willen bereiken dan alleen maakt de samenwerking leuker en waardevoller.

De Plekkenmakers DromenLab 2021