Nieuwjaarsgroet 2024

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Wat een jaar! 2023 was een succesvol & co-creatief Plekkenmakers jaar! We kijken op een zonnige oudejaarsdag terug op een plezierige tijd van groei met nieuwe relaties en collega’s, leuke trainingen en mooie gesprekken. Het jaar waarin we AI-tool Chat-GPT verkenden, voor ons het woord van 2023. Maar ook het jaar van wederom waardevolle projecten door heel het land.

Al vroeg in het jaar stonden we op het Kennisplein van Congres Thuis in de Wijk om te dromen over de toekomst van ons zorglandschap. ‘Bloeiende buurten voor wonen, zorg en welzijn’ was ook het thema van onze PlekEvents op locatie. In Beneden-Leeuwen zijn we het proces gestart voor een nieuwe zorgzame buurt. In Macharen is, in samenwerking met een bewonersgroep, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente een mooi dorpsplan gerealiseerd. Voor Terneuzen ligt een toekomstplan en opgave voor de historische woonwijk in co-creatie met bewoners.

Gemeente Lansingerland wil de kracht van de (dorps)kernen behouden en versterken voor de komende 10 jaar. In de wijk Bloemhof in Rotterdam wordt met een wijkgerichte communicatieaanpak samengewerkt, om met bewoners in gesprek te gaan over hun huis en bodemdaling. In Rijswijk wordt voor de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex en gezamenlijke binnentuin in co-creatie samengewerkt met omwonenden. Daarnaast faciliteren en begeleiden we het participatieproces van het sloop-/nieuwbouwproject van een wijk.

In Zoetermeer konden bewoners, naar aanleiding van de verduurzaming van hun flat met 300 woningen, dromen over hun woning, woongebouw en woonomgeving. In het hoge noorden gingen we samen verder met het bouwplan voor een nieuw en uniek (woon)gebied in het westen van Groningen. Tot slot is ons ontwerp voor Beach Spa Renesse, in het Zeeuwse Renesse, geopend voor een ultieme weldaad voor lichaam en geest.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen & samenwerkingen en kijken uit naar een inspirerend en co-creatief 2024. Alvast een fijne jaarwisseling!

Collage 2023

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734