Co-creatieve visie- & conceptontwikkeling

We beginnen bij de oorsprong. Het DNA van de plek. Dat vervlechten we met de dromen en de ideeën van iedereen. We vatten het samen in een krachtig verhaal. Daarna maken we een ambitieus en onderbouwd concept voor een plek die klopt als een hart. Want een plek die klopt, is een plek die leeft.

Conceptontwikkeling

We gaan in verschillende sessies aan de slag met alle stakeholders om gezamenlijk de specifieke kwaliteiten en de identiteit van de plek inzichtelijk te maken. We krijgen zicht op het DNA van de plek, de behoeften van toekomstige gebruikers en we ontdekken kansen. Via een multidisciplinaire analyse kijken we naar verschillende omgevingsfactoren. De deskresearch, omvat een markt-, haalbaarheids- en trendonderzoek en een concurrentie- en beleidsanalyse.

Kansen en ideeën vertalen we naar een authentiek verhaal met waardepropositie, een merkidentiteit, een heldere visie. We werken de visie uit, samen met mogelijke scenario’s, moodboards, brandstory en beleving. Dit is het fundament voor de verdere uitwerking van het concept. Hiermee kunnen we aanbod beter afstemmen en meerwaarde en draagvlak creëren. Met een heldere positionering in de markt kunnen we marktpartijen aantrekken die naadloos aansluiten bij het concept.

Brandbook de Plekkenmakers
Doelgroep de Plekkenmakers

Wat doen we?

 • DNA sessie (specifieke kwaliteiten en identiteit van de plek)
 • Marktanalyse & doelgroepensessie
 • Ruimtelijke en bouwhistorische analyse
 • Inspiratietour
 • Conceptbewaking

Wat leveren we op?

 • Conceptboek
 • Positionering & brandstory
 • Identiteit & naam
 • Visuele SWOT-analyse
 • Persona’s (doelgroep omschrijving)
 • Waardepropositie (businesscase)
 • Ontwikkelstrategie & scenario’s
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ruimtelijk schetsontwerp en functioneel PvE
 • Sfeerbeelden, referenties en visualisaties

Resultaten

 • Concreet inzicht in de (latente) behoeften van toekomstige bewoners en hun leefstijlen;
 • Een creatief én doordacht concept om doelgericht te investeren en het project te kunnen realiseren;
 • Een stevig fundament voor verdere planontwikkeling;
 • Draagvlak en enthousiasme bij alle stakeholders;
 • Een helder en authentiek verhaal en merkidentiteit voor het gebied of gebouw;
 • Een heldere propositie in de markt die gebruikers en partijen aantrekt;
 • Publiciteit en een positief imago voor het project;
 • Het concept kan worden uitgewerkt tot een voorlopig en/of definitief ontwerp. 

 

De Plekkenmakers online en offline aanpak

Participatie

Dromenlab

DromenLab is een onafhankelijke, creatieve en laagdrempelige participatiemethode om snel en doelgericht samen met belanghebbenden naar oplossingen te zoeken en ideeën te genereren. DromenLab faciliteert inspiratie-, brainstorm- en participatiesessies op locatie en ontzorgt bij de organisatie en communicatie.

Wat leveren we?

 • Dromenboek

 

Maaklab

In het MaakLab wordt uitwerking gegeven aan de (voorlopige) ideeënoogst. Ideeën worden plannen. ‘Trekkers’ gaan aan de slag om, met support, plannen om te zetten naar concrete resultaten. Dromers en plannenmakers worden geïnspireerd om (nieuwe) verbindingen te leggen of zelfs met meer vernieuwende ideeën te komen. Bovendien ontstaat er direct activiteit in het gebied, met de mogelijkheid van omzet.

Wat leveren we op?

 • Maakboek

 

DESTEP de Plekkenmakers

Resultaten

 • Bewoners en stakeholders hebben actief geparticipeerd en ideeën en dromen gedeeld;
 • Verzameling van specifieke ideeën en verhalen, die houvast bieden voor ontwikkeling en realisatie;
 • Draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid;
 • Een positieve reputatie en publiciteit.

Resultaten

 • Inzicht in haalbaarheid van ideeën en plannen;
 • Zichtbaar resultaat in de vorm van pilots of proeftuinen;
 • ‘Trekkers’ en ‘helpers’;
 • Reuring en activiteit in het gebied.

Visie-ontwikkeling

We bezoeken het gebied of de locatie. We analyseren het verleden, het heden en de toekomstige wensen en mogelijkheden. Tijdens deze dag maken we verder kennis met elkaar en bereiden we gezamenlijk de ambitiesessie en het DromenLab voor. We presenteren het communicatieplan en gaan de dialoog aan over plan en proces.

We nodigen vertegenwoordigers van opdrachtgever, gemeente, instanties en belangenorganisaties uit om samen de gewenste richting te bepalen in een ambitiesessie. Het resultaat van de sessie vertalen we in een gewenst DNA voor de locatie of het gebied. We doen deskresearch naar de markt en de omgeving. We presenteren de uitkomsten van de analyse in een dashboard, kaarten, foto’s en korte toelichtingen.

We strijken met het DromenLab neer op locatie en zorgen met reuring en publiciteit voor een groot bereik en actieve participatie. Er zijn creatieve workshops en inspiratiesessies voor genodigden. We trekken samen op met de opdrachtgever en gaan in witte laboratoriumjassen en een ‘mobile Abri’ de straat op om dromen te vangen.

DNA de plekkenmakers
Ambitie de Plekkenmakers

Wat doen we?

 • Locatiebezoek en briefing
 • Ambitiesessie
 • Deskresearch
 • Participatiesessie (DromenLab)

Wat leveren we op?

 • Communicatieplan
 • Gewenste DNA locatie en/of gebied
 • Criteria & aandachtspunten proces
 • Visuele SWOT-analyse
 • Ontwikkelstrategie & scenario’s
 • Gezamenlijke koers
 • Plekkenplan
 • Structuurvisie
 • Sfeerbeelden / geschetste verbeeldingen

 

Resultaten

 • Draagvlak, positieve publiciteit en betrokkenheid;
 • Actieve participatie met bewoners, potentiële gebruikers en stakeholders;
 • Gezamenlijk gevoel en positieve energie dat de basis vormt voor verdere samenwerking;
 • Stakeholders die enthousiast zijn om mee te denken over en mee te werken aan vervolgacties. werken aan vervolgacties.

 

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over onze aanpak?

Glenn kan je meer vertellen over hoe wij richting geven aan concrete ideeën en investeren in de relaties tussen de stakeholders onderling.

glenn@deplekkenmakers.nl
06 1088 6132