Start up MAAKlab

Meet up MAAKlab op zaterdag 25 mei

Terugblik Start up

We kijken terug op een mooie bijeenkomst met een goede opkomst! Na een presentatie over de resultaten van Dromenlab® gaven de Plekkenmakers toelichting op het vervolgproces: MAAKlab.
Vervolgens gingen de aanwezigen actief aan de slag met de inschrijving van initiatieven en waar mogelijk de formatie van teams rondom thema’s en projecten. Dat was soms even puzzelen; het resultaat is een eerste overzicht van initiatieven, deelnemers (status van deelname) en teams als vertrekpunt voor sessie #2.

Uitnodiging sessie #2 Meet up: Nadere kennismaking gebied en initiatieven

Sessie #2 van MAAKlab vindt plaats op zaterdag 25 mei (van 13:00 tot 17:00 uur) aan de Groenstraat 11 in Dongen. We starten met een plenaire sessie. Daarna lopen we gezamenlijk het gebied in voor een nadere kennismaking met elkaar, de initiatieven en de ruimtelijke kwaliteiten. Wij denken dat een wandeling met alle betrokkenen aanzet tot een geslaagd en gedragen eindresultaat van MAAKlab.

Wilt u tijdens de wandeling uw initiatief toelichten? Iets vertellen over het gebied of een specifiek perceel? Laat het ons vooraf weten. Ook mooie plekjes of juist minpunten kunnen worden opgenomen in de route die de IJzertijdboerderij opstelt. Stuur hiervoor een mail naar: info@ijzertijdboerderij.nl.

Programma zaterdag 25 mei 2019:

13:00 uur         Inloop Meet up – Groenstraat 11
13.15 uur         Kennismaking en stand van zaken verschillende initiatieven | plenaire vragen
13:45 uur          Vertrek wandeling (koffiestop halverwege)
16:15 uur         Terugkomst wandeling – Groenstraat 11
16:15 uur         Gelegenheid voor vragen | aanvullende ondersteuning
16:30 uur         Afsluiting

Komt u 25 mei voor de eerste keer? Meld u aan op: https://www.deplekkenmakers.nl/contact/

Tip: Kom op de fiets i.v.m. beperkte parkeergelegenheid! 

Huiswerk voor teams

Wij vragen teamleden om onderling contactgegevens te delen. Gebruik een app-groep of google-drive voor contact en uitwisseling van documenten of informatie. Wij gaan ook gebruik maken van een digitaal platform waarmee we met elkaar contact kunnen houden en op te hoogte kunnen blijven van elkaars plannen. Wij willen hier aanstaande zaterdag uitleg over geven. Het is in ieder geval goed om iemand aan te wijzen die de voortgang bewaakt en optreedt als contactpersoon gedurende het proces van MAAKlab. Aan de teams is gevraagd alvast een begin te maken met de invulling van het businesscanvas. (Zie de Maakmap.) In de volgende bijeenkomst gaan de teams hiermee verder aan de slag.

Nog geen team?

Hebt u wel een initiatief, project of idee maar nog geen team? Als huiswerk vragen wij u in kaart te brengen naar welke specifieke kwaliteiten u zoekt om uw initiatief van de grond te krijgen. Waar vindt u mensen met deze kennis en kunde? Leg actief contacten om een team op poten te zetten. Komt u er niet uit? Benader de Plekkenmakers voor hulp!

Hulp, overleg of vragen?

De Plekkenmakers zijn op enkele dinsdagavonden (op afspraak tussen 19.00-22:00 uur) bij MAAKlab aanwezig voor hulp en overleg. Zie de planning hieronder. Mail uw vragen of knelpunten vooraf naar pm@deplekkenmakers.nl.

Hebt u vragen voor gemeente of overheid? Ik ben op donderdagochtenden van 9.30 tot 12.00 uur aanwezig bij de AVRI.

Met vriendelijke groet,

Oscar van Rijn, namens Gemeente Oosterhout en Gemeente Dongen

MAAKlab Planning

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734