Infolab De Admiraal

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Naar aanleiding van de resultaten uit het Dromenlab en ontwerpsessies voor de binnentuin in samenwerking met direct omwonenden, is het ontwerp voor De Admiraal is verder uitgewerkt. De input en reactie zijn zorgvuldig meegenomen in de ontwerpkeuzes. Tijdens een Informatielab presenteerden we het tussenresultaat.

De omgeving kon meekijken en -praten over het verder uitgewerkte ontwerp door HP architecten. Ook is er van het ontwerp een 3d-animatie gemaakt, zodat deelnemers konden zien hoe het nieuwe gebouw eruit kan komen te zien. En is het schetsontwerp van de gezamenlijke binnentuin gedeeld.

Onder begeleiding van De Plekkenmakers waren omwonenden, geïnteresseerde woningzoekers, de school en de bloemenzaak, iedereen was wederom welkom. Ook de Gemeente Rijswijk was aanwezig.

Deelnemers deelden hun reacties en meningen op de ontwerpkeuzes, verzamelden zich in groten getale rondom de maquette en konden zich met een VR-bril oriënteren in de nieuwe situatie.

PM post Infolab Admiraal3

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Met eensgezindheid en enthousiasme richting een Zorgzame Buurt

Met eensgezindheid en enthousiasme richting een Zorgzame Buurt

In samenwerking met Woonstichting De Kernen, Zorggroep Maas en Waal en gemeente West, Maas en Waal zijn De Plekkenmakers het proces gestart om de herontwikkeling van een voormalig verpleeghuis aan de Rozenstraat en omliggend terrein in Beneden-Leeuwen uit te bouwen tot een zorgzame buurt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734