Start up MAAKlab

Maakteams presenteren plannen op 29 juni | Gebiedsontwikkeling Dongen-Oosterhout

In vervolg op het Dromenlab voor het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout is in mei een Maaklab van start gegaan. In acht weken tijd hebben initiatiefnemers uit het gebied tussen ’t Blik en de Heikant hun dromen en ideeën uitgewerkt tot concrete plannen. Benieuwd naar het resultaat? Kom op zaterdag 29 juni naar het Maaklab aan de Groenstraat 11 in Dongen. Dan presenteren de teams hun projectplannen.

Tijdens het Maaklab op 29 juni kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 17.00 uur binnenlopen. Er is een expositie, waarbij alle plannen op borden (binnen en buiten) worden geïntroduceerd. Er zijn vijf maakteams samengesteld. Daarbinnen zijn ook enkele individuele plannen bedacht. In totaal worden er 12 plannen gepresenteerd.

Programma

Voor wie graag een toelichting op de plannen wil horen is onderstaand programma interessant:

  • 00-13.15 uur inloop
  • 15-13.30 uur inleiding
  • 30-14.30 uur presentatie 6 plannen
  • 30-14.45 uur pauze
  • 45-15.45 uur presentatie 6 plannen
  • 15.45-16.00 uur afsluiting.

Het programma wordt begeleid door de Plekkenmakers, die tevens het eerdere Dromenlab hebben begeleid. Op zaterdag 29 juni zijn er ook medewerkers van beide gemeenten en de provincie aanwezig.

Maakteams

De vijf maakteams werken aan uiteenlopende initiatieven die een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout. Er zijn onder andere ideeën voor hotspots, wandelpaden, een ecologische bed & breakfast, tiny houses en het meer beleefbaar maken van de omgeving van Hoogstraat-Oost. De teams kregen van beide gemeenten en de provincie hulp tijdens bijeenkomsten en coach-sessies. Enkele inwoners en ondernemers uit Dongen en Oosterhout en andere betrokkenen in het gebied hebben hulp aangeboden bij de verdere uitwerking en realisatie van initiatieven.

Samenwerking

De gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het participatieproces voor de gebiedsontwikkeling. De opdracht komt voort uit de plannen voor de nieuwe wegverbinding N629. In de plannen wordt aandacht gevraagd voor het versterken van het mozaïeklandschap, het versterken van ecologie en recreatie in ’t Blik en omgeving en het faciliteren van ideeën en initiatieven uit het gebied zelf.  Provincie en gemeenten stellen ieder € 300.000,- ter beschikking voor de uitvoering van deze plannen.

Publicaties

Dit artikel is onder andere gepubliceerd in:

 

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734