Start up MAAKlab

Maakteams presenteren plannen op 29 juni | Gebiedsontwikkeling Dongen-Oosterhout

In vervolg op het Dromenlab voor het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout is in mei een Maaklab van start gegaan. In acht weken tijd hebben initiatiefnemers uit het gebied tussen ’t Blik en de Heikant hun dromen en ideeën uitgewerkt tot concrete plannen. Benieuwd naar het resultaat? Kom op zaterdag 29 juni naar het Maaklab aan de Groenstraat 11 in Dongen. Dan presenteren de teams hun projectplannen.

Tijdens het Maaklab op 29 juni kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 17.00 uur binnenlopen. Er is een expositie, waarbij alle plannen op borden (binnen en buiten) worden geïntroduceerd. Er zijn vijf maakteams samengesteld. Daarbinnen zijn ook enkele individuele plannen bedacht. In totaal worden er 12 plannen gepresenteerd.

Programma

Voor wie graag een toelichting op de plannen wil horen is onderstaand programma interessant:

  • 00-13.15 uur inloop
  • 15-13.30 uur inleiding
  • 30-14.30 uur presentatie 6 plannen
  • 30-14.45 uur pauze
  • 45-15.45 uur presentatie 6 plannen
  • 15.45-16.00 uur afsluiting.

Het programma wordt begeleid door de Plekkenmakers, die tevens het eerdere Dromenlab hebben begeleid. Op zaterdag 29 juni zijn er ook medewerkers van beide gemeenten en de provincie aanwezig.

Maakteams

De vijf maakteams werken aan uiteenlopende initiatieven die een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout. Er zijn onder andere ideeën voor hotspots, wandelpaden, een ecologische bed & breakfast, tiny houses en het meer beleefbaar maken van de omgeving van Hoogstraat-Oost. De teams kregen van beide gemeenten en de provincie hulp tijdens bijeenkomsten en coach-sessies. Enkele inwoners en ondernemers uit Dongen en Oosterhout en andere betrokkenen in het gebied hebben hulp aangeboden bij de verdere uitwerking en realisatie van initiatieven.

Samenwerking

De gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het participatieproces voor de gebiedsontwikkeling. De opdracht komt voort uit de plannen voor de nieuwe wegverbinding N629. In de plannen wordt aandacht gevraagd voor het versterken van het mozaïeklandschap, het versterken van ecologie en recreatie in ’t Blik en omgeving en het faciliteren van ideeën en initiatieven uit het gebied zelf.  Provincie en gemeenten stellen ieder € 300.000,- ter beschikking voor de uitvoering van deze plannen.

Publicaties

Dit artikel is onder andere gepubliceerd in:

 

Recente berichten

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

Koffiedrinken op het terras of gezellig uit eten kunnen gaan, hoort bij een aantrekkelijke en veilige stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat.Voor ieder van de 14 deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien.

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

De Binnenstad? Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in het nieuwe centrum van Oss OSS - Als straks het Warenhuis de huiskamer van het Osse centrum wordt, welke rol is er dan nog weggelegd voor De Binnenstad? Dit buurthuis leidt al decennia een relatief anoniem bestaan...

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Wat een jaar! 2023 was een succesvol & co-creatief Plekkenmakers jaar! We kijken op een zonnige oudejaarsdag terug op een plezierige tijd van groei met nieuwe relaties en collega’s, leuke trainingen en mooie gesprekken. Het jaar waarin we AI-tool Chat-GPT verkenden, voor ons het woord van 2023. Maar ook het jaar van wederom waardevolle projecten door heel het land.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734

1079216003 seconds, on 22-02-24 17:55:13 -->