MAAKlab

MAAKlab: van inspraak voor de vorm naar participatie als norm

‘Als je het kunt dromen, kun je het maken’

een mooi idee is niet hetzelfde als een haalbaar projectplan. Een natuurlijk vervolg op Dromenlab is daarom MAAKlab: een pop-up atelier op een centrale ontmoetingsplek waar betrokkenen in zogenaamde MAAKteams werken aan de concretisering van plannen en initiatieven.

Van Dromenlab naar MAAKlab

Tijdens een Dromenlab worden ideeën opgehaald die een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan een gebied of gebouw. Deelnemers komen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, natuur, ontspanning en recreatie. Het resultaat is dan vastgelegd in een beeldend verhaal, het Dromenboek. Een praktisch en handzaam kompas om een proces van herbestemming of transformatie op gang te brengen.

MAAKlab wordt georganiseerd in opdracht van overheden en ontwikkelaars. Gedurende een periode van acht weken krijgen bewoners, ondernemers en gebruikers professionele hulp aangeboden in de vorm van kennis, expertise en workshops. Samenwerking wordt gestimuleerd, met andere MAAKteams, met opdrachtgevers én met mensen uit de omgeving. Zo wordt met elkaar een professionele impuls gegeven aan de kwaliteit van een gebied of gebouw.

Droomplanboom
Proces Dromenlab naar MAAKlab
Dromenboeken als resultaat van het Dromenlab

Professionele ondersteuning

Deelname aan MAAKlab staat open voor iedereen. In een Start up bijeenkomst leggen we alles uit over de inschrijfmogelijkheden, planning, werkwijze en spelregels. Tijdens het maakproces zijn er enkele Meet up (evaluatie)momenten. MAAKlab wordt afgesloten met een Wrap up: een presentatie van de plannen.

 

Voorbeeld MAAKlab planning

Hoe nu verder?

Een dromenboek is een praktisch en handzaam kompas om een proces van herbestemming of transformatie op gang te brengen. Bij een ontwikkeling met meerdere belanghebbenden, valt de keuze bij een MAAKlab als vervolg. Maar hoe pak je door richting een concreet plan? En hoe krijg je dit ontwerp van de tekentafel? Afgestemd op de hulpvraag, nemen De Plekkenmakers met plezier het voortouw in alle vervolgstappen, óók in de realisatiefase.

De ervaring leert dat er na een Dromenlab veelal behoefte is aan een visionair plan. Wij vertalen de opgehaalde informatie naar een onderscheidend en onderbouwd architectonisch (schets)ontwerp. Een masterplan dat identiteit koppelt aan visie en doelstellingen en beeldend laat zien hoe het in detail gaat worden. Samengevat in een brandbook een overtuigend medium om stakeholders en financiering aan te trekken. De(ze) laatste stap van brandmaking is een inspirerend proces over concept, vorm, kleur en ruimte.

Dromenlab heeft een groot bereik doordat het Dromenlab ook dromen vangt van mensen op straat
Dromenlab De Wetering
Dromenlab Schiekwartier
Benieuwd naar een Dromenboek? Bekijk ze via een Dromenlab.